Apr 23, 2024

Tác giả

Ngô Ðình Chương

Tất cả các bài của tác giả Ngô Ðình Chương:

Hát Nữa Đi Jane / To Jane: - Thơ dịch - Sep 09, 2022
Tự Trào - Đường thi Việt Nam - May 18, 2020
Thuở ấy... - Đường thi Việt Nam - Aug 06, 2018
Giã biệt cầu Khang - Thơ dịch - Jul 17, 2018
Có Những Cơn Mưa... - Đường thi Việt Nam - Jul 13, 2018
Chiều Liêu Trai - Ngô Đình Chương & Hồ Công Tâm - Thơ xướng họa - Jun 29, 2018
Tấm Gương Bình Thuận / Huệ Thu & Ly Châu họa - Thơ xướng họa - Jun 22, 2018
Đổ Lệ/ Phách Gọi Hồn Thiêng/ Vào Trận Cuối Cùng - Thơ xướng họa - Jun 10, 2018
U Cư /Tịch cư - Thơ dịch - Apr 16, 2018
Cành Mai Dại và các bài họa của nhiều tác giả - Thơ xướng họa - Mar 03, 2018
Dấu chân Lệ Đá - Đường thi Việt Nam - Dec 13, 2017
Thu Xóm Núi Thơ Ngô Đình Chương, Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân, Cao Mỵ Nhân, Trịnh Cơ, Hồ Công Tâm - Thơ xướng họa - Nov 18, 2017
Thu Xa Vắng - Đường thi Việt Nam - Oct 28, 2017
Thu Chiều Monterey - Đường thi Việt Nam - Oct 09, 2017
Hồi Tưởng - Đường thi Việt Nam - Sep 28, 2017
Vở Cải Lương - Đường thi Việt Nam - Aug 06, 2017
Thảm Cảnh Đảo Ko Kro - Đường thi Việt Nam - Aug 03, 2017
Lời Ẩn Sĩ - Thơ mới hiện đại VN - Jun 26, 2017
Suối Xanh - Đường thi Việt Nam - Jun 20, 2017
Nàng Hát Dạo Long Thành - Thơ dịch - Jun 14, 2017
Tưởng Nhớ Vua Quang Trung / Thấm Thoát - Thơ nhạc - Thơ ngâm - Apr 29, 2017
30 Tháng 4 Nguyện Cầu - Đường thi Việt Nam - Apr 24, 2017
Thơ Tặng Huệ Thu - Đường thi Việt Nam - Apr 21, 2017
Phút Bâng Khuâng - Đường thi Việt Nam - Jun 25, 2016
Nỗi Lòng II III & IV - Đường thi Việt Nam - Jun 07, 2016
Vườn thơ nở rộ - Đường thi Việt Nam - Apr 14, 2016
Tâm Trần - Đường thi Việt Nam - Mar 27, 2016
Vườn Xuân - Đường thi Việt Nam - Mar 18, 2016
Dòng Xanh Rêu / Green River - Thơ dịch - Mar 12, 2016
Đêm Em - Thơ dịch - Feb 27, 2016
The Spring / Mùa Xuân của Nàng - Thơ dịch - Feb 23, 2016
Bên Mộ Địa / The Unquiet Grave - Thơ dịch - Feb 20, 2016
Hò Mái Nhì - Thơ mới hiện đại VN - Feb 15, 2016
Xuân Nay / Năm Tới - Thơ xướng họa - Feb 05, 2016
Bao Lì Xì - Đường thi Việt Nam - Feb 01, 2016
Một Thoáng Tím - Đường thi Việt Nam - Jan 22, 2016
Góc Đời Cô Quạnh - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2015
Thơ Tháng Chạp - Đường thi Việt Nam - Dec 25, 2015
Tìm Lại Mùa Xuân - Thơ mới hiện đại VN - Nov 09, 2015
Tứ Tuyệt Huệ Thu - Thơ mới hiện đại VN - Nov 03, 2015