Image result for nhac co truyen hue images                 

 

 

Cổ nhạc

Tưởng nhớ vua Quang Trung

(Cổ bản)

Đây Nam Giao buồn thảm
Cỏ đá chen cài
Làm u hoài
Nỗi niềm người coi
Tế Thiên Đài
Đuốc thiêng  hừng trời
Tiếng sấm vang rền mãi
Chiêng trống ba hồi
Đấng anh hùng
Bệ rồng lên ngôi
Ngựa chẳng rời,không rời
Đánh Tàu lui,Tàu lui

*
Một thuở Tây Sơn
Danh vang ngàn đời
Giặc đau đớn
Hà Nội,Hà Hồi
Nghe mà sợ
Sĩ Nghị đào dông
Quân Tàu kinh vía,như rươi
Dám nào nhìn lui
Tởn thì thôi
Thanh chúa lời mời
Đãi rượu nồng,tình nồng
Đây đó được lòng
Lẽ nào không
Gởi người thay người
Thanh chúa cười,đành cười
Hòa bình trổ bông
Bia đề công
Bắc Nam hợp,nhìn đất Tây,Đông
Hai châu giống Lạc Hồng
Xưa thời nhà Triệu
Chiến mã chưa ngừng

*
Gọi xung phong
Giáo gươm ngót trơn
Ngựa voi tăng cường
Dập dồn
Quang Trung còn
Sẳn sàng Bắc tiến
Nào kể gai chông

*
Trời không phù,không phù
Nửa đường đứt chuông
Máu can trường
Đành căm hờn
Giấc mơ buông
Trao ai mộng lờn
Con sức còn non
Hỡi giang sơn
Rồi ai lo toan
Loạn nơi Nam phương
Mệnh quân vương
Cũng vô thường
Một lần sử Việt
Một thuở vàng son...

NDC


Thấm Thoắt

I (Lưu thủy)

Thế là rồi một năm
Qua chờ đợi sao lại vô âm
Bên vườn cây lộc mới đâm
Hương hoa đượm hương ai thuở ấy
Lòng muôn vàn thương tan
Đã thề chung vai hoài đôi chân
Đôi dép bên nhau cùng bước
Tiến thối sâu cao
Ới,sao bậu thoắt đâu vô hình
Giường nệm còn một mình nhìn lên
Khó lơi được yêu thương chặt bền
Tìm đâu giấc miên yên bình
Không sao đặng quên bậu,sao quên
Dép treo gánh đòn quảy lên vai
Gai bùn dặn mình dậm bước ngay
Nắng mưa cõi nào đón qua gặp bậu

II (Kim tiền)

Chiều qua đợi buồn ên
Có con sáo kêu mãi,kêu hoài
Con sáo cái bay rồi đã bỏ duyên
Thì cố quên
Qua tin tiền căn sau trước
Thôi cung đàn
Trời dứt nửa,qua đành chặt đàn luôn
Này sáo ơi đừng bay
Theo qua làm thơ
Rỉ rả ngâm bài
Mỉm cười ngâm bài
Kim tiền bàng bạc tâm tư
Kim tiền bàng bạc tâm tư
Sá chi cam khổ vận mạt
Vận mạt cười vui
Sá chi cam khổ vận mạt

NDC