Thu Chiều MontereyNhìn đâu quê cũ nước mênh mông
Sóng vỗ lao xao,sóng vỗ lòng
Bãi cát ven non nào Cửa Thuận
Làng chài cuối nẻo chẳng Truồi Nong
Hát ru chiều mộng tiên tìm tục
Cười vỡ sương thu bé đuổi còng
Một chút Huế tôi thêm nét cọ
Cảnh Dương cho đẹp với ngàn thông


NDC