Dấu chân Lệ Đá
(Riêng tặng bạn HHC)

Đá mãi rêu xanh thơ mãi xanh
Làn mây lơ lững dưới chân Hằng
Em ơi tượng vắng hồn chinh phụ
Gió hỡi tình đau lệ chiến tranh
Nhạc sẳn ai ghi lời thánh niệm
Hoa mời người nhã khúc thương văn
Ca dao trầm bổng từng giai điệu
Lệ Đá nghìn năm hẹn Đặng quân

Ngô-Đình Chương