Thơ xướng họa : Ngô Đình Chương  & Hồ Công Tâm

[1]

Chiều Liêu Trai

 
Rượu đào dăm chén ngắm môi ngây
Tay mướt trao mời má ửng hây
Một thoáng càn khôn vừa khép mở
Đòi phen non nước nửa che bày
Mắt cười khách tục chiều xuân mộng
Tóc rũ đồi tiên nắng hạ say
Gậy chống đường về ngơ ngẩn mãi
Hương đình không biết thực mơ đây

28-6-2016
Ngô Đình Chương

 

[2] 

Đêm Liêu Trai
 

Đàn ngọt, rượu ngon… men ngất ngây
Vai trần tóc xõa má hây hây
Làn môi e ấp mong trao gửi
Khóe mắt đong đưa muốn tỏ bày
Tựa gối tê mê say chửa tỉnh
Giật mình trở giấc tỉnh còn say
Tiếng gà eo óc nghe đồng vọng
Người đẹp đâu rồi, ta ở đây ?!!

28-6-2016
Hồ Công Tâm