Thảm Cảnh Đảo Ko Kro

Cỏ đá sương khuya đóm lửa hời
Bấy nhiêu căm hận dễ gì vơi
Trần gian đảo lộn âm ty khóc
Hải tặc cuồng điên dã thú cười
Thân thể chảy khô dòng máu nhục
Tiếng kêu tắc nghẽn tiết trinh phơi
Tội tình chi hỡi bao sinh mạng
Ông tỉnh hay say bớ lão trời

NĐC