Sep 24, 2023

Đường thi Việt Nam

Tâm Trần
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 02:16:27 AM, Mar 27, 2016 * Số lần xem: 1211
Hình ảnh
#1

Tín nữ quên đường thẳng bước vô
Ngõ hoa sương đọng lặng như tờ
Trên kia xóm núi chùa Ni Thái
Đây dưới chân đồi am Lão Ngô
Chủ cũng ngạc nhiên nên "dạ dạ"
Khách dường nhột nhạt cứ "nam mô"
Áo lam e lệ hương chanh bưởi
Một chút tâm trần đọa ý thơ

Ngô Đình Chương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.