Jan 29, 2020

Thơ xướng họa

Đổ Lệ/ Phách Gọi Hồn Thiêng/ Vào Trận Cuối Cùng
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 04:10:50 AM, Jun 10, 2018 * Số lần xem: 286
Hình ảnh
#1

   

Đặc Khu 99 99 (!) Yes or No ?


Đổ Lệ / Phách Gọi Hồn Thiêng /
Vào Trận Cuối Cùng


[1]
ĐỔ LỆ

 
Bài thơ đổ lệ Việt Nam ơi
Cộng Sản ma vương đội lốt người
Chín đoạn lưỡi bò Tàu cướp đảo
Ba khu kinh tế Trọng thâu lời
Công an, Quân đội mau lên tiếng
Trí thức, Thanh niên chớ nín hơi
Cách mạng trong, ngoài cùng một nhịp
Biên cương phải giữ dẫu xương phơi...

NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG

 
[2]

PHÁCH GỌI HỒN THIÊNG

Thôi rồi Việt Tộc chúng ta ơi
Đốt lửa mau lên khắp xứ người
Lớp lớp quân về, bom đánh địch
Hàng hàng bạn đến, súng thay lời
Đao pha lũ quỷ đang ôm đảng
Lính gọi đồng bào đến tiếp hơi
Tổ Quốc còn gì khi nước mất
Đừng chờ phách lạc với hồn phơi...

Hawthorne  8 - 6 - 2018
CAO MỴ NHÂN

[3]

VÀO TRẬN CUỐI CÙNG

Đặc Khu Kinh Tế ấy ai ơi
Mại quốc cầu vinh (!) giận tái người
Mạt hạng hàng dân đen thúc thủ ?!
Đại gia tư bản đỏ chia lời (!)
Đứng lên gào thét… và hành động
Tranh đấu đối đầu… chẳng phí hơi
Cả nước xuống đường vào trận cuối
Sá gì máu đổ xác thây phơi

June 2018
HỒ CÔNG TÂM

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.