Apr 21, 2024

Đường thi Việt Nam

Phút Bâng Khuâng
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 10:18:06 PM, Jun 25, 2016 * Số lần xem: 1281
Hình ảnh
#1

Lụa dài sim tím dáng công nương
Hoa tiết trang đài ngọt dị hương
Sao lại quay lưng huyền búi tóc
Rồi khi ngoái mặt ảo màn sương
Nhìn chân đi để tim vừa động
Mở cửa ra thì tối đã buông
Thu mới bâng khuâng xuân chợt đến
Phải chăng vừa lạc nẻo Tầm Dương

Ngô Đình Chương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.