Vở Cải Lương

Đấu đá chính trường vở cải lương
Thằng ăn ẳm của chạy cùng đường
Phùng thời nanh vuốt trông ghê sợ
Thất thế mặt mày đến thảm thương
Phú Trọng xuất thân là sát thủ
Xuân Thanh bản chất cũng tà vương
Bá Linh giả bộ mè nheo chút
Hà Nội tài chi dám vượt tường

NDC