May 25, 2024

Đường thi Việt Nam

Thơ Tháng Chạp
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 08:49:49 PM, Dec 25, 2015 * Số lần xem: 1280
Hình ảnh
#1
 
Góc quán đông người, chuyện nhớ quên
Phố buồn tháng Chạp lạnh ho hen
Bước ra trời đất thân run cứng
Nghĩ đê'n quê nhà óc rối beng
"Tị nạn," cà phê ngồi với bạn
"Vô gia," sương gió ngủ bên thềm
Khói tàn quá khứ, thơ cay rượu
Số được như vầy cũng đã hên

Ngô Đình Chương
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.