May 22, 2024

Đường thi Việt Nam

Nỗi Lòng II III & IV
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 06:34:07 PM, Jun 07, 2016 * Số lần xem: 1292
Hình ảnh
#1

Nỗi lòng II

Mới thu đất nước đã hai lòng
Thù địch trong ,ngoài Thực, Cọng, Phong
Dân chủ phải xây trên sỏi đá
Tự do nào rớt tự trời không
Ra tay với kẻ bất tuân lệnh
Mở lối cho người thuận  đoái công
Sách kế để toàn dân hạnh phúc
Lợi danh sau,trước tợ lông hồng


Nỗi lòng III


Lợi danh sau,trước tợ lông hồng
Đất nước yên bình,sá kể công
Giáo lý theo đòi,thờ Thượng Đế
Chùa chiền tu sửa trọng Thiền Không
Tự do,độc llập ,nên bài Thực
Dân chủ,nhân quyền,phải đả Phong
Chống Cọng,kỷ  cương cần một mối
Khổ tâm với những kẻ hai lòng


Nỗi lòng IV


Một mình chèo chống rã rời thay
Hồng hộc lưng trời đông với tây
Muôn dặm đường bay,muôn dặm khổ
Chín năm quyền bính,chín năm đày
Ý trời phước,họa làm sao tính
Cuộc thế tjhăng trầm thật khó hay
Một quyết vì dân thì phó mặc
Con thuyền trên sóng rủi cùng may

Ngô Đình Chương chấp cơ bút


 http://k14.vcmedia.vn/2016/turtle-dolphin-444678-1453480603145.jpg

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.