Dec 01, 2023

Đường thi Việt Nam

Vườn thơ nở rộ
Ngô Ðình Chương * đăng lúc 06:19:51 PM, Apr 14, 2016 * Số lần xem: 1224
Hình ảnh
#1

Chữ nghĩa văn chương đã hết thời
Thơ bài ai đọc, đọc quăng thôi
Tao đàn thuở trước vài mươi cụ
Thi hữu hôm nay mấy vạn người
Lục bát, bốn câu, Đinh* đứng ngó
Cổ phong, Đường luật, Vũ **ngồi chơi
Hậu sinh khả uý, nghe thì chớ
Chết nửa hồn ai, miệng nửa cười.

                           Ngô Đình Chương

*Đinh Hùng
**Vũ Hoàng Chương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.