Jul 23, 2024

Thơ dịch

Sonnet 17 - Nếu Còn Hậu Duệ Thơ Tôi Sẽ Còn - Bùi Phạm Thành - Nov 07, 2023
Mùa Đông Với Thi Nhân - Minh Sơn Lê - Nov 06, 2023
Adieu Mon Pays - Vĩnh Biệt Quê Tôi - Tâm Minh Ngô Tằng Giao - Nov 01, 2023
Trang Thơ Dịch Tháng 10 2023 - Minh Sơn Lê - Minh Sơn Lê - Oct 29, 2023
Thơ Dịch Minh Sơn Lê - Tháng 9 2023 - Minh Sơn Lê - Sep 28, 2023
Tuyển Tập_Mùa Thu Với Thi Nhân - Minh Sơn Lê - Sep 23, 2023
Bức Thư Không Chữ - Chương Y Bình - Phạm Hồng Hà - dịch giả - Sep 02, 2023
Bất Tri Vong Quốc Hận - Nguyễn Minh Thanh dich - Đỗ Mục - 杜 牧 (803 - 853) - Aug 27, 2023
Khúc Ngâm Về Tình Bạn - Lý Phong Thần - Phạm Hồng Hà - dịch giả - Aug 26, 2023
TIẾNG BIỂN - Phương Vĩ Đức (Trung Quốc) - Phạm Hồng Hà - dịch giả - Aug 25, 2023
TRĂNG NON Sa Âu (Trung Quốc) - Phạm Hồng Hà - dịch giả - Aug 22, 2023
Thơ Dịch Tháng 8 2023 Minh Sơn Lê - Minh Sơn Lê - Aug 22, 2023
Reading My Poems Again/ Đọc Lại Thơ Mình - Vương Thanh - Aug 05, 2023
Parting Farewell Poem - Tống Biệt Hành - Vương Thanh - Aug 03, 2023
Lương Khê Phan Thanh Giản - Nguyễn Minh Thanh - Aug 02, 2023
Mười Hai Tháng Sáu - Vương Thanh - Aug 01, 2023
Bài Ca Từ Lòng Đất - Earth Song - Minh Sơn Lê - Jul 31, 2023
Invitation to Friends - Mời Bằng Hữu - Vương Thanh - Jul 30, 2023
Love Like a Folk Song - Vương Thanh - Jul 29, 2023
Sérénade De Schubert - Minh Sơn Lê - Jul 28, 2023
Lúc Đó Em Về - When I Returned - Vương Thanh - Jul 04, 2023
Lấy Thơ Họp Bạn (Thanh Thanh dịch ra Anh ngữ) - Huệ Thu - Jun 16, 2023
OS LUSIADAS - BÀI 11 - Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh - Jun 15, 2023
Thơ Ông Thầy - Thanh Thanh dich - Nguyễn Bá Trạc - Jun 09, 2023
Dịch Qua Tiếng Anh Mỗi Ngày của HT - Vương Thanh - Jun 07, 2023