May 29, 2024

Thơ dịch

Trang Thơ Dịch - Tháng 01 2024 - Minh Sơn Lê
Minh Sơn Lê * đăng lúc 12:55:06 AM, Jan 29, 2024 * Số lần xem: 303
Hình ảnh
#1

 

* ́

                    
       Trang Thơ Dịch - Tháng  01 2024 -
                        
Minh Sơn Lê


                                       
🌺 💛 🌺

Quand Le Printemps Revient

Khi Mùa Xuân Trở LạiCa khúc của: danh ca Pháp SALVATORE ADAMO
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
****************************************

 

Et quoi qu'on dise, tout s'oublie
Même les départs qui chavirent une vie
Chacun sa route... droit devant
Même si par instants
Je m'attarde au tournant
Et j'ai rencontré la solitude...
On s'est aimés... on ne s'est plus quittés


Cho rằng, mọi thứ cũng đều quên lãng

Những cuộc ra đi lật úp cuộc đời

Ai cũng có con đường... thẳng tiến thôi

Cho dù có lúc

Gập ghềnh uốn khúc

Và anh gặp nỗi cô đơn nhiều lúc...

Đôi ta yêu nhau ... hứa chẳng xa rờiMais quand le printemps revient
Ça me fait quelque chose
Comme si la vie se réveillait en moi
Ça me fait mal, ça me fait du bien
De voir chaque rose
Refleurir en souvenir de toi


Nhưng khi mùa xuân trở lại đất trời

Nó làm gì đó cho anh nhìn thấy

Ngỡ cuộc sống trong anh đang thức dậy

Nó vừa đau, vừa dễ chịu trong lòng

Để cho anh thấy chỉ mỗi bông hồng

Lại nở hoa trong em miền ký ức


Je suis même plus triste... je suis différent

Je profite des choses que je voyais pas avant
Un chien qui passe... un arbre mort
Un enfant qui joue... un clochard qui dort
Je vire du noir au gris... je vais beaucoup mieux
Un petit siècle encore... et je verrai du bleu


Anh còn buồn hơn... nay anh khác trước

Thưởng thức những gì chưa thấy trước đây

Con chó đi qua... một cây chết ngay

Đứa trẻ đang chơi... kẻ lang thang đang ngủ

Anh chuyển từ màu đen sang màu xám...

Một thế kỷ non... sẽ thấy xanh tươi

 


Mais quand le printemps revient
Ça me fait quelque chose
Comme si la vie se réveillait en moi
Ça me fait mal, ça me fait du bien
De voir chaque rose
Refleurir en souvenir de toi
Refleurir en souvenir de toi
De toi

 

Nhưng khi mùa xuân trở lại đất trời

Nó làm gì đó cho anh nhìn thấy

Ngỡ cuộc sống trong anh đang thức dậy

Nó vừa đau, vừa dễ chịu trong lòng

Để cho anh thấy chỉ mỗi bông hồng

Một lần nữa em nở hoa trong ký ức

 

 

MINH SƠN LÊ

https://www.youtube.com/watch?v=VZ-DetTdJDU

When I'm Sixty Four Khi Anh Sáu Tư Tuổi


Sáng tác: JOHN LENNON (The Beatles)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ

**************************

When I get older losing my hair
Many years from now
Will you still be sending me a valentine
Birthday greetings, bottle of wine?
If I'd been out till quarter to three
Would you lock the door?
Will you still need me, will you still feed me
When I'm sixty four?

Khi anh rụng tóc già đi

Nhiều năm rồi cũng như khi bây giờ

Lễ tình nhân em tặng cho

Lời mừng sinh nhật, với giò rượu thơm?

Nếu anh đi đến ba giờ

Em không khóa cửa để cho anh vào?

Hỏi anh cần ăn gì nào

Khi anh nay tuổi đã vào sáu-tư?You'll be older too
And if you say the word
I could stay with you

Rồi em sẽ già hơn xưa

Giá như em nói ra từ nào thêm

Để anh ở lại bên em

 


I could be handy, mending a fuse
When your lights have gone
You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings go for a ride
Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more?
Will you still need me, will you still feed me
When I'm sixty four?

Cầu chì có đứt, thì em có người

Khi đèn tắt lúc tối trời

Cạnh bên lò sưởi em ngồi đan tay

Sáng Chúa nhật dạo quanh đây

Làm vườn, cuốc cỏ

Ai lo thêm nhiều?

Hỏi anh muốn ăn gì nào

Khi anh nay tuổi đã vào sáu tư?Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight
If it's not too dear
We shall scrimp and save
Grandchildren on your knee
Vera, Chuck and Dave

Hè về, đến Isle of Wight

Thuê căn nhà nhỏ

Vừa ngay túi tiền

Cháu con về tựa gối em

Vera, Chuck và Dave rộn ràng.Send me a postcard, drop me a line
Stating point of view
Indicate precisely what you mean to say
Yours sincerely, wasting away
Give me your answer, fill in a form
Mine forevermore
Will you still need me, will you still feed me
When I'm sixty four?

Gửi anh bưu thiếp đôi hàng

Nêu lên

Chính xác em đang muốn gì

Trân trọng, đừng để phí đi

Cho anh câu trả lời, ghi rõ ràng

Của anh mãi mãi nghe nàng

Liệu em vẫn muốn,
lo cho anh hoài

Khi anh vào tuổi sáu tư?

 

MINH SƠN LÊ
https://www.youtube.com/watch?v=ve-LBM5iBS4
https://www.youtube.com/watch?v=KZJ0cZNLleI
El Cóndor Pasa (If I Could)

 

Nhạc sĩ Argentina: JORGE MILCHBERG (1928 - 2022)
Phỏng dịch thơ 8 chữ MINH SƠN LÊ
******************************************

I'd rather be a sparrow than a snail
Yes, I would
If I could
I surely would

Thà làm chim sẻ còn hơn làm con ốc

Vâng, tôi

Nếu được thì
Tôi sẽ đinh ninh

 

I'd rather be a hammer than a nail
Yes, I would
If I only could
I surely would

Thà là một cái búa còn hơn là đinh

Vâng, tôi sẽ

Nếu được thì

Tôi chắc chắn

 

Away, I'd rather sail away
Like a swan that's here and gone
A man gets tied up to the ground
He gives the world its saddest sound
Its saddest sound

Tôi thà chèo thuyền viễn du phiêu lãng

Như một thiên nga rày đó mai đây

Người đàn ông bị trói xuống đất này

Gã mang đến thế gian

Tiếng buồn chất ngất

 

I'd rather be a forest than a street
Yes, I would
If I could
I surely would

Thà là khu rừng hơn là con đường đất

Vâng, tôi

Nếu được thì
Tôi sẽ đinh ninh

 

I'd rather feel the earth beneath my feet
Yes, I would
If I only could
I surely would

Thà cảm thấy trái đất dưới chân mình

Vâng, tôi sẽ

Nếu được thì

Tôi chắc chắn

 

MINH SƠN LÊ

https://www.youtube.com/watch?v=ekqtgMJn8So
https://www.youtube.com/watch?v=QqJvqMeaDtU

 

             ☆

 

 

The Sound of Silence Tiếng Lặng Câm

 

Sáng tác nhạc sĩ Mỹ: PAUL SIMON (1941 -)
Phỏng dịch thơ 8 chữ: MINH SƠN LÊ
***************************************

 

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence

 

Xin chào bóng tối, hỡi người bạn cũ

Tôi đến chuyện trò với bạn nữa thêm

Bởi một cảm quan nhè nhẹ vừa len

Để lại mầm trong khi tôi đang ngủ

Và cảm quan đã gieo vào trí não

Vẫn còn đây

Trong tiếng động âm thầm

 

In restless dreams, I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence


Mộng không yên, mình tôi dạo bước chân

Những con đường nhỏ trải đầy đá cuội

Dưới vầng quang của ngọn đèn trên lối

Lật cổ áo mình trong ướt lạnh không

Khi mắt tôi xuyên bởi ánh neon

Xẻ đêm

Chạm vào âm thanh thinh lặng

 

And in the naked light, I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never shared
And no one dared
Disturb the sound of silence

 

Trong ánh sáng trần, tôi trông thấy hẳn

Mười nghìn người, có thể còn nhiều hơn

Người ta nói mà chẳng nói gì hơn

Mọi người nghe mà không nghe được lẽ

Người viết bài ca tiếng không chia sẻ

Chẳng ai làm

xáo trộn tiếng lặng câm

 

"Fools" said I, "You do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you"
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence


"Ngu" tôi bảo, "em đâu có biết rằng

Sự im lặng như ung thư nẫy mọng

Nghe lời tôi để mà cho hiểu rộng

Nắm tay tôi để tôi với tới em"

Nhưng lời em, như mưa rơi êm đềm

Và vang vọng trong giếng đời tịch lặng

 

And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
Then the sign said,
"The words on the prophets are written
on the subway walls in tenement halls"
And whispered in the sound of silence


Rồi người ta cúi đầu và cầu khấn

Với thần đèn mà họ đã tạo thành

Dấu lóe lên lời cảnh báo lạnh tanh

Trong những từ mà đã thành khuôn mẫu

Dấu chỉ,
"Những lời nhà tiên tri đã báo
trên vách tàu điện ngầm trong chung cư"

Và thì thầm trong tiếng của tịch u

 

 

MINH SƠN LÊ

https://www.youtube.com/watch?v=8HNHKvtjoj8
https://www.youtube.com/watch?v=NAEppFUWLfc
https://www.youtube.com/watch?v=oRiJm2Dffq0
 *****

 

ManĐàn Ông

 

 

Ca khúc của ban nhạc ABBA
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************************

 

You are beside me

I'm part of you now

Love of my life this moment

Was made for us somehow

 

Anh đang ở cạnh bên em

Giờ em đã thuộc trái tim anh rồi

Tình em khoảnh khắc này thôi

Đã thành hiện thực với đôi đứa mình

 

 

Where did you come from

And how did it start

Was it a star from heaven

That brightened up my heart

 

Từ đâu mà đến thế anh

Và làm sao để cho anh bắt đầu

Phải tinh tú chốn trời cao

Tạo thành ánh sáng chiếu vào tim em

 

That light keeps shinning on me

Since you walked into my life

You're here

And now I can see

Whatever it takes

Take care of me


Lung linh hoài trái tim em

Từ khi anh bước theo em vào đời

Anh đây

Giờ em thấy rồi

Nâng niu bất cứ

Trên người của emMan don't make me cry

Don't let it die

'Cause deep inside I really know

That, after you

What would I do

So man, don't ever go

I need you so

This love, this feeling's gonna grow

I love you

I do

 

Đừng làm em khóc

ngất thêm

Vì nơi sâu thẳm trong em thầm thì

Sau anh

Em sẽ làm gì

Nên đàn ông, chẳng ra đi bao giờ

Em cần anh vậy để cho

Tình yêu, cảm xúc sẽ to lớn dần

Em yêu anh

Em phải làm

 

That light keeps shinning on me

Since you walked into my life

You're here

And now I can see

Whatever it takes

Take care of me

 

Lung linh ánh sáng ngập tràn vào em

Khi anh đến với đời em

Anh đây

Giờ đã cho em thấy rồi

Dẫu gì thì cũng thế thôi

Nâng niu anh nhé chớ rời xa em

 

Man, don't make me cry

Why don't we try

'Cause deep inside I really know

That, after you

What would I do

So man, don't ever go

I need you so

This love, this feeling's gonna grow

I love you

I do

 

 

Đừng làm lệ ướt mi em

Sao không cố

Tận đáy em thầm thì

Sau anh

Em sẽ làm gì

Nên đàn ông, chẳng ra đi bao giờ

Em cần anh vậy để cho

Tình yêu, cảm xúc sẽ to lớn dần

Em yêu anh

Em phải làm

 

MINH SƠN LÊ
https://www.youtube.com/watch?v=wAXLUbBteY0💛

Toi Jamais
Anh Thì Không

Nhạc phẩm này ra đời vào năm 1976, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng chuyển dịch sang lời Việt dành riêng cho nữ ca sĩ Ngọc Lan thực hiện tại hải ngoại vào năm 1992 với tựa đề “Anh Thì Không”.Tiếng hát của: nữ minh tinh Pháp CATHERINE DENEUVE

Ca khúc của: MICHEL MALLORY (1941 -)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
 * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Ils veulent m'offrir des voitures,
des bijoux et des fourrures
Toi jamais
Mettre à mes pieds leur fortune
Et me décrocher la lune
Toi jamais


 

Họ đem xe tặng cho em

Với đồ trang sức lại kèm áo lông

Còn anh thì chắc là không!

Người ta mang của cải chồng dưới chân

Còn đưa em đến cung trăng

Anh thì em biết chắc rằng là khôngEt chaque fois qu'ils m'appellent
ils me disent que je suis belle
Toi jamais
Ils m'implorent et m'adorent
Mais pourtant moi je les ignore
Tu le sais 

Mỗi khi họ gọi cho em

Bào rằng em đẹp như tiên giáng trần

Còn anh thì chẳng một lần

Người ta cầu khẩn ân cần vì em

Nhưng là vô nghĩa với em

Chắc anh cũng biết người em yêu rồi

 


Homme
Tu n'es qu'un homme
Comme les autres
je le sais
Et comme
Tu es mon homme
Je te pardonne
Et toi jamais


 

Anh

thì cũng một đàn ông

Như bao người khác

Chứ không lạ gì

Và như

là bạn cố tri

Nên em tha thứ chỉ vì yêu anh

Còn anh thì chẳng bao giờ

 

 

 

Ils inventent des histoires
Que je fais semblant de croire
Toi jamais
Ils me jurent fidélité
jusqu'au bout de l'éternité
Toi jamais

 

 

 

Người ta vẽ chuyện say mơ

Em thì cũng chỉ giả vờ ngu ngơ

Với anh thì chẳng bao giờ

Họ còn thề sẽ tôn thờ không ngơi

Từ đây cho đến cuối đời

Biết anh thì chẳng rỗi hơi bao giờ

 

 


Et quand ils me parlent d'amour
ils ont trop besoin de discours
Toi jamais
Je me fous de leur fortune
Qu'ils laissent là
où est la lune
sans regret

 

 

 

Và khi nói chuyện tình yêu

Họ thường trau chuốt thật nhiều ý thơ

Riêng anh thì chẳng bao giờ

Em thì cũng chỉ hững hờ thế thôi

Dù cho họ có xa rời

Em không màng đến trăng nơi chốn nào

Cũng không hối tiếc gì đâu

 

 

MINH SƠN LÊ
****************

https://www.youtube.com/watch?v=-gIY2mA7IGY


💛

Bien Loin d’Ici Xa Quá Chốn Này

Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867) 
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ

******************************C’est ici la case sacrée
Où cette fille très parée,
Tranquille et toujours préparée,

Đây là tháp cổ linh thiêng

Để em khoe dáng hồn nhiên tuyệt trần

Lặng yên và chẳng ngại ngần

 

D’une main éventant ses seins,
Et son coude dans les coussins,
Ecoute pleurer les bassins;

Đôi gò bồng đảo một bàn tay nâng

Tay kia chống xuống đệm đan

Nghe từng con sóng vỗ tan nhu mì;

 

C’est la chambre de Dorothée.
– La brise et l’eau chantent au loin
Leur chanson de sanglots heurtée
Pour bercer cette enfant gâtée.

Phòng này của Dorothy

- Xa xa nghe gió rù rì hát ca

Bài ca nức nở vỡ òa

Xối xa lỳ lượm như là trẻ thơ.

 

Du haut en bas, avec grand soin,
Sa peau délicate est frottée
D’huile odorante et de benjoin.
– Des fleurs se pâment dans un coin.

 

Từ trên xuống dưới, không ngờ

Da em trác tuyệt tưởng mơ ban ngày

Mùi hương em đủ ngất ngây

- Những hoa cùng lá ở ngoài vườn kia.

 

 

MINH SƠN LÊ💛


Beautiful Sunday Chủ Nhật Tươi Hồng

 

Ca khúc của:  DANIEL BOONE (1942 – 2023)
Phỏng dịch thơ 8 chữ: MINH SƠN LÊ

******************************************************

 

Sunday morning, up with the lark
I think I'll take a walk in the park
Hey hey hey, it's a beautiful day
I've got someone waiting for me
And when I see her I know that she'll say
Hey hey hey, what a beautiful day


Sáng Chủ nhật, thức cùng chim đùa hót

Anh nghĩ rằng sẽ đi dạo công viên

Này đây là một ngày đẹp trời lên

Có một người đợi chờ anh sớm tối

Và khi gặp, biết rằng em sẽ nói

Này đây là một ngày đẹp trời sao

 

 

Hi hi hi, beautiful Sunday
This is my my my beautiful day
When you said said said said that you loved me
Oh my my my its a beautiful day


Chào, Chủ nhật trời tươi đẹp biết bao

Đây là ngày đẹp trời mà anh thấy

Khi em nói rằng yêu anh thật đấy

Ôi với anh, một ngày đẹp trời đâyBirds are singing, you by my side
Lets take a car and go for a ride
Hey hey hey, it's a beautiful day
We'll drive on and follow the sun
Making Sunday go on and on
Hey hey hey it's a beautiful day
Hi hi hi, beautiful Sunday
This is my my my beautiful day
When you said said said said that you loved me
Oh my my my it’s a beautiful day


Chim đang hót, em đang tựa bên vai

Hãy lên xe và ta cùng rong ruổi

Này đây là ngày trời xinh phơi phới

Đôi ta lái xe theo bóng mặt trời

Cho ngày Chủ nhật cứ tiếp mãi thôi

Này đây là một ngày trời tươi đẹp

Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp

Đây là ngày đẹp trời của riêng anh

Khi em nói nói rằng em yêu anh

Ôi với anh, một ngày trời tươi đẹp

 

Hi hi hi, beautiful Sunday
This is my my my beautiful day
When you said said said said that you loved me
Oh my my my its a beautiful day

 

Hi hi hi, beautiful Sunday

Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp

Đây là ngày đẹp trời của riêng anh

Khi em nói nói rằng em yêu anh

Ôi với anh, một ngày trời tươi đẹp

 

Xin chào nhé, Chủ nhật trời xinh đẹp

 

MINH SƠN LÊ 

 

* Nhạc phẩm này trước năm 1975 nhạc sĩ Phạm Duy đã Việt hóa thành ca khúc mang tên Chủ Nhật Tươi Hồng do đôi danh ca Minh Xuân – Minh Phúc trình bày.

https://www.youtube.com/watch?v=EQ7uNXfoq5g
https://www.youtube.com/watch?v=8NBFP75TmUQNothing's Gonna Change My Love for You


By: GERRY GOFFIN / MICHAEL MASSER
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**********************************


If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong


Nếu đời anh sống thiếu em

Tháng ngày toàn chỉ bồng bềnh khô khan

Những đêm trường cứ miên man

Với em anh thấy rõ ràng còn đây

Ngỡ như anh vẫn yêu hoài

Nhưng chưa hề biết cuồng say thế này

 

Our dreams are young and we both know
They'll take us where we want to go
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you


Mộng thanh xuân với cả hai

Đưa ta đến cõi thiên thai hẹn chờ

Ôm anh, siết ngay bây giờ

Không em anh sống bơ vơ tội tình

 

 

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love


Không gì thay thế được em

Giờ em biết anh yêu em nhường nào

Một điều em chắc tin vào

Anh không đòi hỏi thế nào tình em

 

 

Nothing's gonna change my love for you
You oughta know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you


Không gì thay thế được em

Giờ em biết anh yêu em nhường nào

Dòng đời dẫu đổi thay qua

Nhưng tình anh vẫn thật thà cho em

 

 

If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are


Nếu đường đi tới chẳng êm

Tình yêu ta sẽ dắt tìm về nhau

Như tinh tú rọi lối vào

Nếu cần anh ở đó chào đón em

Chẳng cần thay đổi chi em

Anh yêu em chính vì em đủ rồi

 

So come with me and share the view
I'll help you see forever too
Hold me now, touch me now
I don't want to live without you


Đến cùng anh sẻ chia đời

Cho em thấy mãi một trời như thơ

Ôm anh, siết ngay bây giờ

Không em anh sống bơ vơ tội tình

 

MINH SƠN LÊ 

https://www.youtube.com/watch?v=_9a9F7Sq1zQ

https://www.youtube.com/watch?v=eRVROEOyENA

https://www.youtube.com/watch?v=hxOtRlj380k
 


                               🌺 💛 🌺


Printemps Sous La Neige Mùa Xuân Dưới Tuyết

 

 

Ca khúc của: danh ca Pháp SALVATORE ADAMO
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
****************************************


Robe rouge sous ton manteau blanc

Si jolie, qu'en te voyant

Sous la neige, c'était le printemps

Tu marchais comme une fleur des champs

Tu m'as souri et au même instant

Sous la neige, c'était le printemps

 

Áo choàng trắng phủ váy hồng

Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em

Dưới làn tuyết, mùa xuân lên

Em đi như đóa hoa trên cánh đồng

Em cười anh luống say lòng

Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lênMais je dois te laisser partir

Je dois te laisser fleurir

Dans ton jardin, parfumée d'insouciance

Je ne pourrai jamais t'offrir

Que de tristes souvenirs

Qui voileraient, ta candide impatience

 

Nhưng anh đành để em đi

Trả em lại thuở xuân thì nở hoa

Trong vườn em, tỏa hương xa

Không bao giờ anh được là của em

Kỷ niệm nào cũng buồn tênh

Em không giấu sự thiếu kiên nhẫn rồi

 

 

Robe rouge sous ton manteau blanc

Si jolie, qu'en te voyant

Sous la neige, c'était le printemps

Tu marchais comme une fleur des champs

Tu m'as souri et au même instant

Sous la neige, c'était le printemps

 

 

Áo choàng trắng phủ váy hồng

Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em

Dưới làn tuyết, mùa xuân lên

Em đi như đóa hoa trên cánh đồng

Em cười anh cuống cả lòng

Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lênPetite fée, petite fille

Tu as su caresser ma vie

Lorsque ta joue s'est posée sur ma main

Depuis que tu m'as souri

Tu as, comme par magie,

Rempli mon coeur

De soleil pour demainEm, nàng tiên bé nhỏ ơi

Em cho anh sống bằng lời vuốt ve

Má em tay anh vỗ về

Từ khi anh thấy em khe khẽ cười

Em, như ma thuật vậy thôi,

Lấp đầy anh trái tim rồi từ đây

Nắng tràn cho đến ngày maiMais n'aie surtout pas de chagrin

Va chante et rie sur ton chemin

Fais ta moisson de bonheur de ton âge

Attends ton prince charmant

Rêve encore, prends tout ton temps

 

Nhưng xin đừng để mắt nai u buồn

Em cười và hát trên đường

Gom bao hạnh phúc xanh hương tuổi trời

Chờ hoàng tử gọi em thôi

Hãy mơ ước nữa, mọi thời gian em

 

 

Et oublie moi, il faut tourner la page

Robe rouge sous ton manteau blanc

Si jolie, qu'en te voyant

Sous la neige, c'était le printemps

Tu marchais comme une fleur des champs

 


Quên anh, em cứ sang thuyền

Mặc áo choàng trắng phủ trên váy hồng

Thật xinh, nhìn thấy say lòng

Dưới làn tuyết là ánh hồng mùa xuân

Em đi như đóa hoa ngànTu m'as souri et au même instant

Sous la neige, c'était le printemps

 

Em cười khẽ

Dưới tuyết là mùa xuân

 

Robe rouge sous ton manteau blanc

Si jolie, qu'en te voyant

Sous la neige, c'était le printemps

Tu marchais comme une fleur des champs

Tu m'as souri et au même instant

Sous la neige, c'était le printemps.

 

 

Áo choàng trắng phủ váy hồng

Quá xinh, nên khiến say lòng nhìn em

Dưới làn tuyết, mùa xuân lên

Em đi như đóa hoa trên cánh đồng

Em cười anh cuống cả lòng

Dưới làn tuyết là ánh hồng xuân lên

 

MINH SƠN LÊ 

https://www.youtube.com/watch?v=RZQLuf_Zby8


🌺 💛 🌺

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.