Jul 23, 2024

Tác giả

Anh Nguyên

<anhminhnguyen9372@gmail.com>

Tất cả các bài của tác giả Anh Nguyên:

Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ - Thơ dịch - Jan 05, 2024
Tỳ Bà Hành - Thơ dịch - Jan 05, 2024
Khúc ca về nàng Mạc-Sầu - Thơ mới hiện đại VN - Apr 24, 2020
Kim Lăng Hoài Cổ- nguyên tác Lưu-Vũ-Tích - Thơ dịch - Oct 31, 2013
Thơ Việt Kang - Thơ thời sự - Feb 11, 2012
Ngu mỹ nhân, Hứa-Thị 許 氏 (Đời Thanh) - Thơ dịch - Aug 22, 2011
Quá Linh Đinh Dương - Thơ dịch - Apr 24, 2011
Phù Dung lâu tống Tân-Tiệm - Thơ dịch - Apr 21, 2011
Tư quy Nguyen Tac Vuong Bot - Thơ dịch - Mar 22, 2011
Xuân Nhật Tức Cảnh - Thơ dịch - Mar 14, 2011
Đào Nguyên Hành 桃源行 (Nguyên Tác Vương Duy) - Thơ dịch - Feb 10, 2011
Từ Ô Dạ Đề - Thơ dịch - Jan 30, 2011
Du tử ngâm - Thơ dịch - Dec 18, 2010
Trọng Phú - Thơ dịch - Nov 07, 2010
Tử-Dạ Xuân Ca - Thơ dịch - Nov 01, 2010
Túy Thì Ca - Thơ dịch - Oct 26, 2010
Thu Giang Tống Khách - Thơ dịch - Oct 19, 2010
Thu Tứ - Thơ dịch - Jul 30, 2010
Vọng nguyệt hoài viễn - Thơ dịch - Jun 05, 2010
Đằng Vương Các - Thơ dịch - May 30, 2010
Chiêu quân tỳ bà khúc - Thơ dịch - May 27, 2010
Đăng cao - Thơ dịch - May 18, 2010
Thính lưu nhân thủy điệu tử - Thơ dịch - May 14, 2010
Kiền Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca 2 - Thơ dịch - Jan 23, 2010
Kiền Nguyên Trung Ngụ Cư Đồng Cốc Huyện Tác Ca 1 - Thơ dịch - Jan 17, 2010
Vấn hữu - Thơ dịch - Jan 14, 2010
Tòng Quân Hành - Thơ dịch - Jan 07, 2010
Tống Thôi Cửu - Thơ dịch - Jan 02, 2010
Bạc Mộ - Thơ dịch - Dec 24, 2009
Sinh ly biệt - Thơ dịch - Dec 19, 2009
Kiến Vị thuỷ tư Tần xuyên - Thơ dịch - Dec 11, 2009
Thái Liên Khúc - Thơ dịch - Dec 07, 2009
Lưu Nguyễn tái đáo Thiên Thai bất phục kiến chư tiên tử - Thơ dịch - Nov 30, 2009
Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưu Nguyễn - Thơ dịch - Nov 24, 2009
Tiên Tử tống Lưu Nguyễn xuất động - Thơ dịch - Nov 21, 2009
Lưu Nguyễn động trung ngộ tiên tử - Thơ dịch - Nov 18, 2009
Lưu Nguyễn du Thiên Thai ~Tào-Đường~ - Thơ dịch - Nov 09, 2009
Giấc mộng xuân - Thơ dịch - Nov 03, 2009
Hoàng Hạc Lâu - Thơ dịch - Oct 30, 2009
Diễm Nữ Từ - Thơ dịch - Oct 30, 2009
Quế-Dương kiều ngộ giai nhân - Thơ dịch - Oct 28, 2009
Quan san nguyệt - Thơ dịch - Oct 25, 2009
Tử-Dạ xuân ca - Thơ dịch - Oct 21, 2009
Kim lũ y - Thơ dịch - Oct 19, 2009
Tân hôn biệt - Thơ dịch - Oct 18, 2009
Triệu Thôn Hồng Hạnh - Thơ dịch - Oct 07, 2009
Hữu Sở Tư - Thơ dịch - Sep 27, 2009
Giai Nhân - Nguyên tác: Đỗ-Phủ - Thơ dịch - Sep 20, 2009
Tần Châu Tạp Thi - Thơ dịch - Sep 09, 2009
Đảo y - Thơ dịch - Sep 09, 2009