Jun 13, 2024

Thơ dịch

Ðối Sở Vương Vấn
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 05:33:50 PM, Jan 06, 2024 * Số lần xem: 2293
Hình ảnh
#1
#2

Ðối Sở Vương Vấn

Vương nước Sở hỏi Tống Ngọc:

- Tiên sinh dường như có chỗ thiếu xót trong phẩm hạnh chăng mà kẻ sĩ và thường dân trong nước không thấy có mấy ai khen ngợi?

Tống Ngọc thưa:

- Dạ, quả có như thế. Xin Đại Vương tha tội, hãy dung cho tâu lại một lời. Khách có vẻ ca hát nơi kinh đô, thoạt đầu hát khúc Hạ Lý Ba Nhân, trong nước khen hay và họa kể lại mấy ngàn người. Rồi hát bản Dương A Dạ Loä, người khen và họa, rút xuống còn có vài trăm. Đến bài Dương Xuân Bạch Tuyết, khen và họa, còn lại chỉ có vài mươi người... Là vì khúc hát ý càng cao, thì người họa lại càng ít.

Loài chim có Phụng, loài cá có Côn. Chim Phụng giương cánh bay lên chín tầng mây, dọc ngang trong khoảng mênh mông vô tận, chim sâu đậu ở rào giậu kia, há có thể cùng với Phụng biết Trời Đất là rộng đến đâu?

Cá Côn sớm dậy ở Côn Lôn, trưa nằm ở sườn non Kiệt Thạch tối bơi về đầm Mạnh Trư, thứ cá nghê ở trong cái vũng, làm sao có thể cùng với nó lượng biết được sông bể lớn đến bậc nào!

Chẳng riêng gì loài chim có Phụng, loài cá có Côn, hạng sĩ cũng có Phụng, có Côn. Bậc thánh nhân hành vi trác việt, siêu nhiên và xử sự theo mình, người trong thế tục hiểu sao được hành vi của thần!***

Hà Thượng Nhân Dịch:

Ðối Sở Vương Vấn

(Ðáp lại lời của Sở Vương) Tống Ngọc

Sở Vương hỏi chàng Tống Ngọc:
“Hoặc tiên sinh thiếu sót gì chăng ?
Mọi người có ý bất bằng”
Tống liền từ tốn thưa rằng :’không sai
Xin bệ hạ miễn hài tội chết ...
Ðể thần tâu cho hết khúc nhôi
Danh ca nước Tấn có người
Hát Ba, hát hạ muôn lời a dua
Khi hát khúc Ðường a, Giới lệ
Thì họa theo phỏng độ nửa ngàn
Hát sang Bạch Tuyết, Dương Xuân
Hát theo lúc ấy chỉ còn mười lăm
Khi dùng đến mấy âm Thương, Vũ
Kẻ hát theo còn độ vài người
Hiểu tinh nhạc lý mấy ai ?
 Thẩm âm nào dễ có hai Chung Kỳ ?
 Con chim phượng bay đi vạn dặm
Ðạp trời cao thăm thẳm mây xanh
Ba con chim én quẩn quanh
Lường sao trời rộng mông mênh đất trời ?
 Con cá Côn giữa khơi vùng vẫy
Lũ riếc rô sao thấy nông sâu ?
 Con người nào có khác đâu
Dung thường thì hiểu làm sao thiên tài

Tối ngày 14 tháng 6 năm 1985

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
Nhạc được phổ từ thơ
Cẫm Hà Apr 23, 2014
Cho đến thời điểm này (April 2014) Cẫm Hà có trên 500 bản nhạc được phổ từ thơ của rất nhiều thi sĩ. Qúy vị có thể search với “Giòng nhạc 4 mùa Hạ” tại bất cứ server nào như Google. Riêng thi sĩ Hà Thượng Nhân qúy vị có thể thưởng thức các bài thơ (của ông và liên quan - Tương Đàm) đã được phổ thành nhạc tại địa chỉ sau:
-“Tình Nghĩa Vợ Chồng”
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-nghia-vo-chong-cam-ha.WAr7i2E4Hl.html

-“Giọt Lệ Đêm Tân Hôn”
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hat-le-dem-tan-hon-cam-ha.cMYZhkAkMu.html

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/9436

"Bẽ Bàng Đến Thế!"
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/14350

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/be-bang-den-the-cam-ha.yG4hROdGm4qw.html
Hy vọng những tài liệu thảo luận về thi sĩ Hà Thượng Nhân trong tương lai sẽ được phong phú hơn.

Nay kính
Cẫm Hà (tibentin@gmail.com)
Giòng nhạc 4 mùa Hạ