Jul 23, 2024

Thơ dịch

Dịch Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt * đăng lúc 06:03:35 PM, Jan 05, 2024 * Số lần xem: 1208
Hình ảnh
#1

 

 

          Dịch Thơ Hán Nôm: Tiên Sơn Thi Tập

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

 

  

再往河城記見
TÁI VÃNG HÀ THÀNH KÝ KIẾN
天地何心運轉沌    Thiên địa hà tâm vận chuyển đồn
一番流鍳一劳神    Nhất phiên lưu giám nhất lao thần
京城體勢存千古    Kinh thành thể thế tồn thiên cổ
人物繁花遜九分    Nhân vật phồn hoa tốn cửu phần
水客新投多雜處    Thủy khách tân đầu đa tạp xứ
火船乆泊更移津    Hỏa thuyền cữu bạc cánh di tân
霖漓痛飮江亭上    Lâm ly thống ẩm giang đình thượng
不覺沉唫感慨頻    Bất giác trầm ngâm cảm khái tần

陳廷粛                   Linh Đàn (phiên bản)
(Trần Đình Túc) 

 

Dịch nghĩa:  Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm
LẠI ĐẾN THÀNH HÀ NỘI GHI ĐIỀU TRÔNG THẤY
Trời đất có lòng nào vận chuyển khác
Một phen tỏa như gương, một phen nhọc thần trí
Thể chế và hình thế của kinh thành còn mãi nghìn năm
Nhân vật phồn hoa giảm chín phần
Khách trên sông mới đến nhiều hỗn tạp
Thuyền máy đỗ lâu lại phải dời bến
Buồn bã uống trên đình ven sông
Bất giác trầm ngâm nhiều phen cảm khái.

 Dịễn thơ ;         
TRỞ LẠI THÀNH HÀ NỘI, NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY
 (thoát dịch)

Trời đất lòng nào vận chuyển luôn
Lúc thì tươi sáng có khi buồn
Kinh thành thể chế nghìn năm vững
Nhân sự phồn hoa chín bậc suông
Hổn hợp bến sông chen trú khách
Bộn bề ghe cộ phải dong buồm
Bồi hồi nhấp rượu bên đình quán
Cảm khái thâm trầm tiếc vấn vương.

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
              Feb-2016


留柬河内文紳貴列

LƯU GIẢN HÀ NỘI VĂN THÂN QUÝ LIỆT 

帝憐老病卑完名    Đế liên lão bệnh tỷ hoàn danh
擬向見孫課讀耕    Nghĩ hướng kiến tôn khóa độc canh
復仕跡希文彥博    Phục sĩ tích hy Văn Ngạn Bác
退師辤遜呂飴甥   Thoái sư từ tốn Lã Di Sanh
盈虧海月無窮思    Doanh khuy hải nguyệt vô cùng tứ
閱厯江山不尽情    Duyệt lịch giang sơn bất tận tình
歸卧隐憂誰爲解    Quy ngọa ẩn ưu thùy vị giải
龍城清息枕边声    Long Thành thanh tức chẩm biên thanh

陳廷粛                   Linh Đàn (phiên bản)
(Trần Đình Túc) 
 

Dịch nghĩa:Trần Đại Vinh, Nguyễn Hữu Kiểm
THƠ TỪ BIỆT CÁC VĂN THÂN Ở HÀ NỘI

Vua thương già bệnh đã cho trọn vẹn danh tiếng
Phải dạy cho con cháu đọc sách và cấy cày
Lại làm quan thì mong như Văn Ngạn Bác
Lui về làm thầy phải nhượng Lã Di Sanh
Trăng trên biển đầy vơi gợi ý tưởng vô cùng
Từng trải với non sông nên tình vô tận
Trở về nằm, nỗi ẩn ưu nhờ ai giải được
Tin tức về thành Thăng Long vẫn vẳng bên gối.

Chú thích :  Nghĩ  擬 =Ước lượng, suy tính, cân nhắc. ◇Dịch Kinh 易經: Nghĩ chi nhi hậu ngôn, nghị chi nhi hậu động 擬之而後言, 議之而後動 (Hệ từ thượng 繫辭上) Cân nhắc rồi mới nói, bàn xét rồi mới hành động. Doanh khuy= dầy vơi. Hải nguyệt= biển trăng, duyệt lịch = như lịch duyệt từng trãi, Quy ngọa = (về nằm) ẩn dật. Long Thành = thành phố Hà nội

Dịễn thơ :  
LƯU LẠI VẦN THƠ CÁC VĂN
THÂN SANG VỊ TRỌNG

(thoát dịch)

Tuổi già vua mến vẹn công danh
Dạy dỗ cháu con chuyện học hành
Quan lại chỉ mong Văn Ngạn Bác
Dân thường ước được Lã Di Sanh
Trăng soi mặt biển lòng man mác
Núi trải triềng sông dạ mông manh
Hưu trí chưa yên bề ẩn dật
Thức thao gối mộng với Hà Thành.     

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
                Feb-2016

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.