Dec 04, 2021

Thơ dịch

Hầu Hết Đều Lầm Lỗi_Murder: Most Foul - Lê Minh Sơn - Dec 08, 2020
Thần Khúc Dante bài 20 & 21 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 29, 2020
Thần Khúc Dante bài 19 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 18, 2020
Thần Khúc Dante Bài 18 - TS Phạm Trọng Chánh - Nov 11, 2020
Thần Khúc Bài 17 - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 30, 2020
Thần Khúc bài 16 - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 15, 2020
Đường Đi Không Lối/Sa Mạc Cô Đơn/Dừng Bước Bên Rừng Chiều Đông - Lê Minh Sơn - Oct 08, 2020
Thần Khúc (bài 15) - TS Phạm Trọng Chánh - Oct 05, 2020
Sông Trăng_Moon River/Apache - Lê Minh Sơn - Sep 28, 2020
Bài Ngợi Ca Tình Yêu_On Love - Lê Minh Sơn - Sep 14, 2020
Ngày Anh Đến Với Em_The Day Before You Came - Lê Minh Sơn - Sep 02, 2020
Lấy Thơ Họp Bạn (Thanh Thanh dịch ra Anh ngữ) - Huệ Thu - Aug 21, 2020
Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị - hà thượng nhân dịch - Hà Thượng Nhân - Aug 21, 2020
Hãy Chụp Giùm Tôi - Trần Văn Lương - Aug 13, 2020
Quando, Quando, Quando / Có Lẽ - Perhaps,.../ Tình Cuồng Quay_Sway - Lê Minh Sơn - Aug 12, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 12 - TS Phạm Trọng Chánh - Aug 12, 2020
Tâm Tình Hiến Dâng - Tagore Rabindranath - Đỗ Khánh Hoan - Jul 27, 2020
Clouds and Waves - Mây Và Sóng - Tagore Rabindranath - Jul 27, 2020
Một Thời Để Yêu_Les Amoureux Qui Passent/ Cơn Đau Tình Ái_Mal (1972) / Người Đàn Bà Đang Yêu_Une Femme Amoureuse / - Lê Minh Sơn - Jul 24, 2020
Giai Điệu Miên Man_Unchained Melody / Nét Sầu Trên Cánh Môi Em - The Shadow of Your Smile - Lê Minh Sơn - Jul 19, 2020
Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 11 - TS Phạm Trọng Chánh - Jul 17, 2020
Thần Khúc Dante Alighieli (bài 10 Thi ca khúc XXV, XXVI, XXVII) - TS Phạm Trọng Chánh - Jul 08, 2020
Tổ Quốc Trên Hết/ Quốc Ca Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ - Lê Minh Sơn - Jul 07, 2020
Cười_Smile - Lê Minh Sơn - Jun 30, 2020
Thần Khúc Dante Alighieli bài 9 Thi ca khúc XXII,XXIII, XXIV. - TS Phạm Trọng Chánh - Jun 28, 2020