Jan 17, 2021

Thơ dịch

Thu Giang Tống Khách
Anh Nguyên * đăng lúc 01:24:16 PM, Oct 19, 2010 * Số lần xem: 1781
Hình ảnh
#1
秋 江 送 客

秋 鴻 次 第 過,
哀 猿 朝 夕 聞。
是 日 孤 舟 客,
此 地 亦 離 群。
蒙 蒙 潤 衣 雨,
漠 漠 冒 帆 雲。
不 醉 潯 陽 酒,
煙 波 愁 殺 人。

白 居 易

Thu giang tống khách

Thu hồng thứ đệ quá,
Ai viên triêu tịch văn.
Thị nhật cô chu khách,
Thử địa diệc ly quần.
Mông mông nhuận y vũ,
Mịch mịch mạo phàm vân.
Bất túy tầm dương tửu,
Yên ba sầu sát nhân.

~Bạch-Cư-Dị~

Dịch:

Sông Thu đưa khách

Thu về, lần lượt nhạn đi,
Sớm khuya tiếng vượn sầu bi trên đồi.
Ngày này, thuyền khách đơn côi,
Nơi đây cũng lại là nơi chia lìa.
Lâm râm mưa, áo ướt đìa,
Im lìm bay đến, mây kia chặn buồm.
Chưa say chén rượu Tầm-Dương,
Trên sông khói sóng sầu thương giết người!...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.