Jul 13, 2020

Thơ dịch

Giấc mộng xuân
Anh Nguyên * đăng lúc 04:00:38 PM, Nov 03, 2009 * Số lần xem: 1970

Nguyên Tác Sầm Tham

春夢

洞房昨夜春風起,
遙憶美人湘江水。
枕上片時春夢中,
行進江南數千里。

岑参

Xuân mộng

Động phòng tạc dạ xuân phong khởi,
Dao ức mỹ nhân Tương Giang thủy.
Chẩm thượng phiến thời xuân mộng trung,
Hành tận Giang Nam sổ thiên lý.

~Sầm Tham~

Dịch: 

Giấc mộng Xuân

Gió Xuân đêm trước vào phòng,
Nhớ ngay người đẹp trên dòng Tương-Giang.
Thoáng về trên gối mộng vàng,
Giang-Nam nghìn dặm theo nàng vẫn đi!...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.