Jul 07, 2020

Thơ dịch

Kiến Vị thuỷ tư Tần xuyên
Anh Nguyên * đăng lúc 10:58:12 AM, Dec 11, 2009 * Số lần xem: 1594

 

 

Nguyên tác: Sầm-Tham


見渭水思秦川

渭水東流去,
何時到雍州.
憑添兩行淚,
寄向故園流.

岑參

Kiến Vị thuỷ tư Tần xuyên

Vị thuỷ đông như khứ,
Hà thời đáo Ung Châu.
Bằng thiêm lưỡng hàng lệ,
Ký hướng cố viên lưu.

~Sầm-Tham~

Dịch:

Thấy sông Vị nhớ đất Tần

Nước sông Vị chảy về đông,
Bao giờ mới tới châu Ung ta nhờ.
Mang đôi dòng lệ hoen mờ,
Gửi về quê cũ bên bờ giùm ta...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.