Jun 03, 2020

Thơ dịch

Sinh ly biệt
Anh Nguyên * đăng lúc 10:14:36 AM, Dec 19, 2009 * Số lần xem: 1524

Nguyên tác: Bạch-Cư-Dị

生離別

食蘗不易食梅難,
蘗能苦兮梅能酸。
未如生別之為難,
苦在心兮酸在肝。
晨雞再鳴殘月沒,
徵馬連嘶行人出。
回看骨肉哭一聲,
梅酸蘗苦甘如蜜。
黃河水白黃雲秋,
行人河邊相對愁。
天寒野曠何處宿,
棠梨葉戰風颼颼。
生離別,生離別,
憂從中來無斷絕。
憂極心勞血氣衰,
未年三十生白發。

白居易

Sinh ly biệt

Thực bá bất dị thực mai nan,
Bá năng khổ hề mai năng toan.
Vị như sinh biệt chi ni nan.
Khổ tại tâm hề toan tại can.
Thân kê tái minh tàn nguyệt một.
Chinh mã liên tê hành nhân xuất.
Hồi khan cốt nhục khốc nhất thanh.
Mai toan bá khổ cam như mật.
Hoàng hà thủy bạch hoàng vân thâu,
Hành nhân hà biên tương đối sầu.
Thiên hàn dã khoáng hà xứ túc,
Đường lê diệp chiến phong sưu sưu.
Sinh ly biệt, Sinh ly biẹt.
Ưu tùng trung lai vô đoạn tuyệt,
Ưu cực tâm lao huyết khí suy.
Vị niên tam thập sinh bạch phát.

Bạch-Cư-Dị

Dịch:

Sống phải xa nhau

Sung, mơ, chẳng phải dễ sơi,
Sung thời chát miệng, mơ thời chua sao!
Chưa bằng sống phải xa nhau,
Trong gan chua sót, lòng đau muôn vàn.
Gà hai lần gáy, trăng tàn,
Người đi, chiến mã hý vang từng hồi.
Quay nhìn người tiễn lệ rơi,
Mơ chua, sung chát, đây thời mật ong.
Thu mây vàng, nước sông trong,
Người đi, kẻ ở, bên sông âu sầu.
Đồng không, trời lạnh ngủ đâu!
Lá lê gió thổi, chạm nhau rì rào.
Sống xa nhau! Sống xa nhau!
Trong lòng lo lắng biết sao dứt trừ.
Khí hao vì bởi suy tư,
Chưa ba mươi tuổi, tóc như bạc rồi!...

Anh-Nguyên

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.