Jun 05, 2020

Thơ dịch

Vọng nguyệt hoài viễn
Anh Nguyên * đăng lúc 03:16:24 PM, Jun 05, 2010 * Số lần xem: 1569
Hình ảnh
#1


Nguyên tác: Trương-Cửu-Linh


望月懷遠

海上生明月,
天涯共此時。
情人怨遙夜,
竟夕起相思。
滅燭憐光滿,
披衣覺露滋。
不堪盈手贈,
還寢夢佳期。

張九齡

Vọng nguyệt hoài viễn

Hải thượng sinh minh nguyệt
Thiên nhai cộng thử thì
Tình nhân oán dao dạ
Cánh tịch khởi tương tư
Diệt chúc lân quang mãn
Phi y giác lộ ti
Bất kham doanh thủ tặng
Hoàn tẩm mộng giai kỳ.

~Trương-Cửu-Linh~

Dịch:

Nhìn trăng nhớ người xa

Trăng vàng, mặt biển, nhô lên,
Lúc này cùng sáng ở bên chân trời.
Người tình, đêm, oán xa xôi,
Suốt đêm nỗi nhớ bời bời khôn nguôi.
Tắt đèn, trăng sáng đầy trời,
Khoác vào, biết áo sương rơi ướt rồi.
Ánh trăng, sao bốc tặng người!
Đành vào giấc ngủ hẹn nơi mộng lành...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.