Jul 13, 2020

Thơ dịch

Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưu Nguyễn
Anh Nguyên * đăng lúc 01:07:03 AM, Nov 24, 2009 * Số lần xem: 1502
Hình ảnh
#1


Nguyên tác: Tào-Đường

仙子洞中有懷劉阮

不 將 清 瑟 理 霓 裳
塵 夢 那 知 鶴 夢 長
洞 裏 有 天 春 寂 寂
人 間 無 路 月 茫 茫
玉 沙 瑤 草 沿 溪 碧
流 水 棑 花 滿 澗 香
曉 露 風 燈 易 零 落
此 生 無 處 問 劉 郎

曹 唐


Tiên Tử Động Trung Hữu Hoài Lưu Nguyễn

Bất tương thanh sắt lý Nghê thường
Trần mộng na tri hạc mộng trường
Động lý hữu thiên xuân tịch tịch
Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang
Ngọc sa dao thảo duyên khê bích
Lưu thủy đào hoa mãn giản hương
Hiểu lộ phong đăng dị linh lạc
Thử sinh vô xứ vấn Lưu lang

~Tào-Đường~

Dịch:

Nàng tiên trong động
nhớ Lưu-Nguyễn

Khúc đàn chẳng chọn Nghê-Thường,
Mộng trần nào biết mộng trường cõi tiên.
Trời Xuân trong động lặng yên,
Cõi người không lối, trăng lên mơ màng.
Cỏ xanh, bờ suối cát vàng,
Nước trôi, đào nở, hương tràn khe Xuân.
Sương mai, đèn gió, ngại ngần,
Lưu-Lang, nay biết cõi trần hỏi đâu?!...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.