May 30, 2020

Thơ dịch

Tòng Quân Hành
Anh Nguyên * đăng lúc 07:45:38 PM, Jan 07, 2010 * Số lần xem: 1575

 

 

 

 

Nguyên tác: Dương-Quýnh

从军行

烽火照西京,
心中自不平。
牙璋辞凤阙,
铁骑绕龙城。
雪暗凋旗画,

风多杂鼓声。
宁为百夫长,
胜作一书生。

杨炯

Tòng quân hành

Phong hoả chiếu Tây kinh
Tâm trung tự bất bình
Nha chương từ Phượng khuyết
Thiết kỵ nhiễu Long thành
Tuyết ám điêu kỳ sắc
Phong đa tạp cổ thanh
Ninh vi bách phu trưởng
Thắng tác nhất thư sinh

~Dương Quýnh~

Dịch:

Tòng quân

Hoả đài sáng tới Tây-Kinh,
Bỗng nhiên cảm thấy bất bình trong tâm.
Ấn ngà, cổng Phượng tay cầm,
Thành Rồng, thiết kỵ xiết dần vòng vây.
Cờ hoen ố, tuyết bám đầy,
Gió đưa tiếng trống đó đây vang rền.
Thà coi lính, một trăm tên,
Còn hơn mang tiếng yếu mềm thư sinh...

~Anh-Nguyên~

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.