Oct 23, 2020

YouTube

Từ Thức Tiên Hôn
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 10:12:03 PM, Mar 21, 2018 * Số lần xem: 668
Hình ảnh
#1

          
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
m
 
 

Từ Thức Tiên Hôn Thơ Lạc Thuỷ Đỗ Quý bái,
Trần chương Lương viết nhạc,Nguyễn văn Thơ hòa âm

và CS Lệ Tuyền trình bày trong video...
.
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.