Jun 14, 2024

Thơ song ngữ

Bốn Phương Chữ Nghĩa Buồn Vui:
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 12:41:47 PM, Sep 08, 2022 * Số lần xem: 2726
Hình ảnh
#1
Gửi  Bạn bài thơ chiếm giải Nguyễn Du do nhà báo Chử Bá Anh tổ chức năm 1982 ở Hoa Kỳ
 NIỀM TIN : RỒI ĐÂY ĐA SỐ ĐANG THẦM LẶNG
                    SẼ ĐỨNG VÙNG LÊN CỨU GIỐNG NÒI
" Nghe nói từ lâu ở xứ anh
Toàn dân khao khát cảnh no lành
Cớ sao không thấy thanh bình lại  ?
Mà chỉ lan tràn họa chiến tranh . "
Bạn ạ ngàn xưa ở xứ tôi
Tin yêu chan chứa khắp sông ngòi
Từ Cà Mau Mũi Nam Quan Ải
Nhạc khúc hoan ca trổi khắp trời ....
Nước tôi từng có những anh thư
Một tay tạo dựng cả cơ đồ...
Có đem so sánh cùng J'eanne D'Arc
Vẫn chiếm phần hơn há chịu thua ?
Nước tôi cũng có đấng minh quân
Thương dân như xót chính chân thân
Nhường cơm sẻ áo cho tù tội
Ngay cả lincoln vẫn kém phần
Nước tôi cũng lắm bậc kinh tài
Nhìn xa hiểu rộng chẳng nhường ai
Quý Ly ,người phát minh tiền giấy
Xứng đáng làm vua lãnh vực này
Nước tôi lại có đấng tiên tri
Notradamus phải kiêng vì
Vị lai quá khứ ngàn năm chẵn
Người tính không sai trật  một ly
Nước tôi thêm có tướng hùng tài
Tìm khắp nhân gian khó có hai
Kìa Bonaparte còn thua trận
Nguyễn Huệ hành quân đoạt mệnh trời .
Bởi quá nhiều tài Tạo Hóa ghen
Cho nên non nước cũng đòi phen
Ngả nghiêng vì những quân tà Ngụy
Uốn gối cong lưng đã quá quen
Sở dĩ nước tôi gặp cảnh này
Là do một số lũ ăn mày
Gà nhà cõng rắn về cho cắn
Mả tổ voi điên rước tới dày
Xong bạn tin đi đất nước tôi
Bị người chà đạp ít lâu thôi .
Rồi đây đa số đang thầm lặng
Sẽ đứng vùng lên cứu giống nòi
Xin hãy  trông kìa các bạn tôi ,
Những người yêu nước trí bùng sôi
Muôn lòng như một đang hùng dũng
Tiến tới băng băng vượt núi đồi
Hồi hương tôi sẽ tràn theo họ
Theo những tinh anh của giống nòi
Nối dây đoàn kết keo sơn lại
Bách Việt bừng lên chói sáng ngời
Bạn ạ  !  rồi đây ở xứ tôi
Tin yêu lại chảy khăp sông ngòi
Từ Cà Mau Mũi Nam Quan Ải
Hạnh phúc hoan ca trổi khắp trời

LTĐQB
AZ  .15/8 1968

MY STRONG BELIEF
                English version of VỮNG NIỀM TIN
                                     Winner of the Nguyễn Du poetry contest
 

 


We believe: The silent majority will rise up hand in hand
                      To suffocate our enemies and save our fatherland
I used to hear in your beautiful country
People like to be fed and live peacefully
How come there is no peace so far  ?
Your country ...was always devastated by war ?
My dear friend , in my fatherland thousands of years ago
Brooks , rivers with trust love continuously flow
From Cà Mâu cape to Nam quan gate
We all know we are destined to a happy fate .
We've had heroines who, by their own hands
Reconquered from the Hán our beloved homeland
If we put them next to Joan of Arc
I am sure they are better matriarch
We've  had great magnanimous king
Who loved his citizens more than his own being
Sharing food and clothes to poor prisoners ,
Compared to Abraham Lincoln he was superior .
We've had the greatest  intelligent financier
Whose vast Knowledge and far sight had no competitor :
Quý Ly who invented the first worldly bank note
Deserved to be the leader in this domain with our vote
We've also  had distinctive prophetic genius
Who should be respected greatly even by Nostradamus :
He could fortell fifteen hudred years into the future
Calculating so well ,nothing escaped his aperture .
We've had the greatest general on the entire globe .
You can never find one similar in your scope :
Emperor Bonaparte himself had lost the last war
Invincible Nguyễn Huệ never lost one ,in his reign so far .
Then the Creator got jealous of our great talent .
He dealt my country blows of desatrous moments:
Some imbeciles had betrayed the country 
Knowing only to bow their heads and bend their knees.
We've been in a lamentable situation
Because those fishmongers of our nation :
Those who put deadly snakes in our dear chicken cage
Those who take elephants onto our ancestor's graves
But believe us the dilemma will fade away
No invader can tread upon us nowadays
Since the silent majority will rise up hand in hand
We will suffocate our enemies and preserve our fatherland
Look at my compatriots ,dear friend look !
They are advancing chanting from mountains and brooks
Weak hands in strong ones ,they are advancing
And with them I am sharing that united feeling .
Returning to Việt Nam I will follow them
Follow those heroes ,singing our national anthem
United we will stand ,divided we will fall
The dear Vietnamese will be glorified after all
My dear friend ,in my fatherland like thousands of years ago
Brooks and rivers ,with trust and love continuously flow
From Cà Mau cape to Nam Quan gate
We all know we are destined to a happy glorious fate
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.