Aug 19, 2022

Cổ thi Việt Nam

Cổ Thi LTĐQB dịch
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 09:56:12 PM, Dec 29, 2014 * Số lần xem: 2054
Hình ảnh
#1

Cổ Thi


Thần qui nhơn giáp, thố nhơn hào

Hạc vị đầu hồng, điểu vị mao

Huê phát sắc kiều yêu điệp luyến

Điểu khoa xão ngữ bị lung lao

Nhơn năng xuất chúng đa chiêu họa

Mã thiện trường đồ tổng thọ lao

Hội sự bất như nhàn tịnh sự

Bình sanh thủ phận tối vi cao

(Bảy Hiền soạn)Dịch nghĩa :Rùa vì mai chết , thỏ vì lông

Trả tại cánh lam , hạc đính hồng ...

Hoa đẹp hương thơm rầu vướng bướm ,

Chim hay hót giỏi bị giam lồng .

Người tài xuất chúng thường mang họa .

Ngựa giỏi trường đồ chịu nhọc công .

Biết việc sao bằng vờ chẳng biết ?

An vui tốt nhất giữ trong lòngLTĐQB

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.