Oct 01, 2020

Đường thi Việt Nam

Ôi Biết Khi Nào Ta Hoá Đá ?
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 11:15:04 PM, Dec 09, 2013 * Số lần xem: 1182
Hình ảnh
#1

Người say tuý luý để khuây sầu
Ta tỉnh ta càng thấm nỗi đau
Bỏ xứ lỗi thời đành bỏ xứ !
Xa nhau mắc thế buộc xa nhau !
Tim gan mục nát tim gan đất .
Mắt mũi sụt sùi mắt mũi Ngâu
Ôi biết khi nào ta hoá đá
Như nàng Tô Thi chốn sơn đầu ?

LTĐQB

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.