Sep 23, 2023

Thơ chuyển thể

Ngậm Ngùi Sông Nước - Lu Hà - Feb 18, 2012
Ai Là Kẻ Anh Hùng - Lu Hà - Oct 21, 2011
Bức Thư Sầu Thảm - Lu Hà - Jul 12, 2010
Trăng Nghẹn - (chuyển thể sau Lu Hà ) - Nguyễn Khôi - Jun 20, 2010
Sầu Chôn Hận Dấu Ngàn Thu - Lu Hà - May 26, 2010
Hận buồn chiến bại - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 30, 2010
Tiếng Đàn Ngàn Thu - Lu Hà - Apr 19, 2010
Nhớ Phùng Quán - Lu Hà - Apr 14, 2010
Linh Hồn Trường Sa - Lu Hà - Apr 06, 2010
Xuân Thướt Tha Chào Xuân Vấn Vương (Bài thơ có 20 cách đọc) - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Mar 29, 2010
THẢM CẢNH SÓNG THẦN - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Oct 01, 2009
Thiền Tu - Thiền Đức - Thiền Tâm - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Sep 27, 2009
Càn Khôn Dịch Đạo - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Sep 24, 2009
Thu Chiều (Bài Thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác) - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Sep 24, 2009
Bến Tây Hồ (Đường thi tam bách thủ - thuận nghịch độc) - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - Aug 24, 2009
MỘNG RÃ RỜI - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jul 30, 2009
Khóc Tình Thơ - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Jun 02, 2009
Thiền Ngâm - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - May 28, 2009
THƯƠNG TIẾC - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - May 21, 2009
TIẾNG HÁT SẦU THƯƠNG - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - May 20, 2009
SẦU HOA TUYẾT - (đường liên vận -thuận nghịch độc) - Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp - May 05, 2009
Những Vần Thơ Vịnh Kiều (thuận Nghịch độc) - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - May 01, 2009
GIỮ TRỌN LÒNG TIN (Bài thơ có 20 cách đọc và nhiều biến đổi thú vị khác) - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 30, 2009
MỘNG GỞI TÌNH VƯƠNG (Bài thơ có 20 cách đọc và những biến đổi thú vị khác) - Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân - Apr 28, 2009
SƯƠNG CHIỀU THU ÐỌNG ÐÔI LỜI TRƯỚC SÁCH (HTN chuyển thành thơ) - Hà Thượng Nhân & Huệ Thu - Apr 25, 2009