Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

THẢM CẢNH SÓNG THẦN
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 06:26:13 PM, Oct 01, 2009 * Số lần xem: 2406
Hình ảnh
#1


Đọc xuôi :

 

Cuồng nộ biển kia quậy sóng thần,

Hãi kinh trời khóc lệ sầu dâng !

Tuôn trào nước ngập trôi nhà cửa,

Quến quyện bùn pha trộn xác thân !

Buồn thảm cảnh muôn ngàn lụy khổ,

Tóc tang đời ức vạn trầm luân !

Chôn vùi xác máu no tôm cá,

Cuồng nộ biển kia quậy sóng thần !

 

Đọc Ngược :

 

Thần sóng quậy kia biển nộ cuồng,

Cá tôm no máu xác vùi chôn!

Luân trầm vạn ức đời tang tóc,

Khổ lụy ngàn muôn cảnh thảm buồn !

Thân xác trộn pha bùn quyện quến,

Cửa nhà trôi ngập nước trào tuôn

Dâng sầu lệ khóc trời kinh hãi,

Thần sóng quậy kia biển nộ cuồng !

 

                Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.