Jun 19, 2024

Tác giả

Lu Hà
Hình ảnh
#1
Email anlu53@web.de
Họ Tên Lu Hà
Thành phố Weil am Rhein
Tiểu Bang (US)  
Quốc Gia Germany

Tất cả các bài của tác giả Lu Hà:

Song Thất Lục Bát Chùm 55 - Thơ đấu tranh - Sep 08, 2022
Chùm Thơ - Lu Hà hoạ thơ Huệ Thu - Thơ xướng họa - Jan 21, 2016
Một Đoá Hương Sen Và Chùm Thơ Cảm Tác của Lu Hà - Thơ mới hiện đại VN - Jan 20, 2016
Danh Tướng Ngàn Thu - Thơ chuyển thể - Apr 08, 2015
Hai Sắc Hoa Ti gôn - Thơ chuyển thể - Sep 30, 2013
luận bàn văn thơ với sài môn thi đàn - Tiểu luận - Tạp bút - Apr 19, 2012
say chén rượu đời cảm tác thơ - Thơ chuyển thể - Feb 22, 2012
Ngậm Ngùi Sông Nước - Thơ chuyển thể - Feb 18, 2012
chói Lọi Ngàn Thu - Thơ đấu tranh - Feb 08, 2012
thơ tết chùm 1 và 2 - Thơ mới hiện đại VN - Jan 25, 2012
Trông Người Lại Nghĩ Đến Ta - Thơ đấu tranh - Nov 02, 2011
Song Thất Lục Bát Chùm 60 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 29, 2011
Ai Là Kẻ Anh Hùng - Thơ chuyển thể - Oct 21, 2011
Chia Buồn Cùng Tang Quyến Cố Thi Sĩ Hà Thượng Nhân - Thơ mới hiện đại VN - Oct 12, 2011
Thất Ngôn Bát Cú Chùm 1 & 2 - Thơ mới hiện đại VN - Oct 03, 2011
Thơ 5 Chữ Chùm 11 & 12 - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2011
Cười Ra Nước Mắt - Thơ trào phúng - Aug 18, 2011
Hồn Văn Và Hồn Thơ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 26, 2011
Song Thất Lục Bát Chùm 58 - Thơ đấu tranh - Feb 13, 2011
Hạt Giống Hồng Hoang - Bình ThơThơ Diêu Linh & Lu Hà - Thơ mới hiện đại VN - Feb 01, 2011
Song Thất Lục Bát Chùm 57 - Trường thiên song thất lục bát - Jan 23, 2011
Thơ Lục Bát chùm 99 - Thơ đấu tranh - Jan 22, 2011
Thơ Tình Chùm Ba Mươi Chín - Thơ mới hiện đại VN - Jan 07, 2011
Thơ Tình Chùm Ba Mươi Tám - Thơ mới hiện đại VN - Jan 06, 2011
Thơ Tình Chùm Ba Mươi Sáu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2011
Thơ Tình Chùm Ba Mươi Lăm - Thơ mới hiện đại VN - Jan 01, 2011
Thơ Tình Chùm Ba Mươi Tư - Thơ mới hiện đại VN - Dec 31, 2010
Thơ Tết Chùm Thứ Nhất - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Thơ Tết Chùm Thứ Hai - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Thơ Tết Chùm Thứ Ba - Thơ mới hiện đại VN - Dec 30, 2010
Song Thất Lục Bát Chùm 56 - Thơ đấu tranh - Dec 15, 2010
Tổ Ấm, Vườn Quê - Thơ xướng họa - Nov 01, 2010
Cưỡi Hạc Quy Tiên / đường xa ngàn trùng - Thơ mới hiện đại VN - Aug 14, 2010
Bức Thư Sầu Thảm - Thơ chuyển thể - Jul 12, 2010
Cảm Nhận Từ Sông Hậu - Thơ mới hiện đại VN - Jul 11, 2010
Con Người Là Tài Sản Cuả Ai? - Thơ đấu tranh - Jul 06, 2010
Nỗi Buồn Trên Dòng Pôkô - Thơ mới hiện đại VN - Jun 17, 2010
Sầu Chôn Hận Dấu Ngàn Thu - Thơ chuyển thể - May 26, 2010
Tiếng Đàn Ngàn Thu - Thơ chuyển thể - Apr 19, 2010
Cung Đàn Giở Giang - Thơ mới hiện đại VN - Apr 19, 2010
Nhớ Phùng Quán - Thơ chuyển thể - Apr 14, 2010
Linh Hồn Trường Sa - Thơ chuyển thể - Apr 06, 2010
Hương Hồn Hữu Loan - Thơ mới hiện đại VN - Mar 22, 2010
Chùm Thứ Nhất & Thứ Hai & Thứ Ba (Song Thất Lục Bát) - Trường thiên song thất lục bát - Mar 08, 2010
Nữ Thi Sĩ Hồ Xuân Hương - Thơ xướng họa - Feb 03, 2010
Nguyễn Trãi Và Nhà Lê - Đường thi Việt Nam - Dec 06, 2009
Chùm Thơ Thân Phận Con Người - Thơ mới hiện đại VN - Dec 02, 2009
Chùm Thơ Đường Thứ Ba & Thứ Tư - Đường thi Việt Nam - Oct 18, 2009
Công Cha Nghĩa Mẹ - Chùm Thơ Vu Lan - Thơ mới hiện đại VN - Aug 28, 2009
Chùm Thơ Thứ Nhất Kính Tặng Các Bậc Thầy - Thơ mới hiện đại VN - Aug 26, 2009