Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Những Vần Thơ Vịnh Kiều (thuận Nghịch độc)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 02:48:24 AM, May 01, 2009 * Số lần xem: 3506
Hình ảnh
Kiều Gảy đàn ở nhà Hoạn Thư
#1

THƯƠNG CẢM THÚY KIỀU

Đọc Xuôi :

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa,
Mệnh bạc Kiều tan nát ngọc ngà !
Thương xót lệ trào tim uất nghẹn,
Cảm sầu thơ thấm máu chan hòa !
Gương mờ nguyệt lạnh niềm cay đắng,
Phấn nhạt đàn trơ nỗi thiết tha !
Trường hận sắc tài ôi lụy khổ,
Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa !

Đọc Ngược :

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương,
Khổ lụy ôi tài sắc hận trường !
Tha thiết nỗi trơ đàn nhạt phấn,
Đắng cay niềm lạnh nguyệt mờ gương !
Hòa chan máu thấm thơ sầu cảm,
Nghẹn uất tim trào lệ xót thương !
Ngà ngọc nát tan Kiều bạc mệnh,
Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương !

KHÓC THÂN TỪ HẢI

Đọc Xuôi :

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi,
Dũng khí hùng anh cảm đất trời !
Mờ mịt nước mây hờn nghẹn gió,
Héo sầu cây cỏ khóc thương người !
Cờ rơi ngã tướng đời tan nát,
Giáo gãy lìa binh xác rã rời !
Sờ sửng mắt theo hồn hận uất,
Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi !

Đọc Ngược :

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ,
Uất hận hồn theo mắt sửng sờ !
Rời rã xác binh lìa gãy giáo,
Nát tan đời tướng ngã rơi cờ !
Người thương khóc cỏ cây sầu héo,
Gió nghẹn hờn mây nước mit mờ !
Trời đất cảm anh hùng khí dũng,
Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ !

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
sửa một chữ
ỈNH MỘNG CHIỀU SƯƠNG
(thủ vỹ ngâm- thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Trơ buồn suối cạn bóng sương hơi
Hạ vắng tình xa lệ gửi trời
Mờ đục khói theo tìm đón cảnh
Héo khô môi khẽ gọi mong người
Bờ khua gió khuầt che sương ảm
Phố lạ chân đi gượng bước rời
Hờ hững mắt soi chiều tỉnh mộng
Trơ buồn suối cạn bóng sương hơi

đọc ngược:

Hơi sương bóng cạn suối buồn trơ
Mộng tỉnh chiều soi mắt hững hờ
Rời bước gượng đi chân lạ phố
Ảm sương che khuất gió khua bờ
Người mong gọi khẽ môi khô héo
Cảnh đón tìm theo khói đục mờ
Trời gửi lệ xa tình vắng hạ
Hơi sương bóng cạn suối buồn trơ

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
01.05.2009
Thân họa cùng thi hữu
TRƯỜNG GIANG BIỆT KHÚC
(thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Hương thoảng giấc tình vợi thắm hoa
Lặng hồn ai đón mãi trăng ngà
Thương sầu ẩn tiếng ru đêm nhạt
Cảm oán nghe lòng dấu lệ hòa
Gương lạnh bóng xa vùi giọt đắng
Phấn trơ môi úa nghẹn lời tha
Trường Giang sóng vọng ai ly biệt
Hương gửi mắt chờ mộng ngắm hoa

đọc ngược:

Hoa ngắm mộng chờ mắt gửi hương
Biệt ly ai vọng sóng Giang Trường
Tha lời nghẹn úa môi trơ phấn
Đắng giọt vùi xa bóng lạnh gương
Hòa lệ dấu lòng nghe oán cảm
Nhạt đêm ru tiếng ẩn sầu thương
Ngà trăng đón mãi ai hồn lặng
Hoa thắm vợi lòng giấc thoảng hương

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
01.05.2009

----------------

TỈNH MỘNG CHIỀU SƯƠNG
(thủ vỹ ngâm- thuận nghịch độc)
đọc xuôi:

Trơ buồn suối cạn bóng sương hơi
Hạ vắng tình xa lệ gửi trời
Mờ đục khói theo tìm đón cảnh
Héo khô môi khẽ gọi theo người
Bờ khua gió khuầt che sương ảm
Phố lạ chân đi gượng bước rời
Hờ hững mắt soi chiều tỉnh mộng
Trơ buồn suối cạn bóng sương hơi

đọc ngược:

Hơi sương bóng cạn suối buồn trơ
Mộng tỉnh chiều soi mắt hững hờ
Rời bước gượng đi chân lạ phố
Ảm sương che khuất gió khua bờ
Người theo gọi khẽ môi khô héo
Cảnh đón tìm theo khói đục mờ
Trời gửi lệ xa tình vắng hạ
Hơi sương bóng cạn suối buồn trơ

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
01.05.2009