Feb 29, 2024

Thơ chuyển thể

Những Vần Thơ Vịnh Kiều (thuận Nghịch độc)
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 02:48:24 AM, May 01, 2009 * Số lần xem: 3706
Hình ảnh
Kiều Gảy đàn ở nhà Hoạn Thư
#1

THƯƠNG CẢM THÚY KIỀU

Đọc Xuôi :

Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa,
Mệnh bạc Kiều tan nát ngọc ngà !
Thương xót lệ trào tim uất nghẹn,
Cảm sầu thơ thấm máu chan hòa !
Gương mờ nguyệt lạnh niềm cay đắng,
Phấn nhạt đàn trơ nỗi thiết tha !
Trường hận sắc tài ôi lụy khổ,
Hương chìm bể thảm khóc tàn hoa !

Đọc Ngược :

Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương,
Khổ lụy ôi tài sắc hận trường !
Tha thiết nỗi trơ đàn nhạt phấn,
Đắng cay niềm lạnh nguyệt mờ gương !
Hòa chan máu thấm thơ sầu cảm,
Nghẹn uất tim trào lệ xót thương !
Ngà ngọc nát tan Kiều bạc mệnh,
Hoa tàn khóc thảm bể chìm hương !

KHÓC THÂN TỪ HẢI

Đọc Xuôi :

Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi,
Dũng khí hùng anh cảm đất trời !
Mờ mịt nước mây hờn nghẹn gió,
Héo sầu cây cỏ khóc thương người !
Cờ rơi ngã tướng đời tan nát,
Giáo gãy lìa binh xác rã rời !
Sờ sửng mắt theo hồn hận uất,
Trơ trơ đứng chết lúc tàn hơi !

Đọc Ngược :

Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ,
Uất hận hồn theo mắt sửng sờ !
Rời rã xác binh lìa gãy giáo,
Nát tan đời tướng ngã rơi cờ !
Người thương khóc cỏ cây sầu héo,
Gió nghẹn hờn mây nước mit mờ !
Trời đất cảm anh hùng khí dũng,
Hơi tàn lúc chết đứng trơ trơ !

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.