Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

SẦU HOA TUYẾT - (đường liên vận -thuận nghịch độc)
Ðông Hòa Nguyễn Chí Hiệp * đăng lúc 10:02:56 PM, May 05, 2009 * Số lần xem: 1733
Hình ảnh
#1

 
(đường liên vận -thuận nghịch độc)

1a.
Hoa tuyết nụ mờ dấu ẩn mây
Não lòng nghe mộng gửi nơi đây
Trà Sơn cảnh biệt sầu dâng nặng
Sóng biển mưa ngâu oán đẫm đầy
Tha thiết dạ neo tình mãi lặng
Luyến lưu hồn vọng mắt thầm say
Ngà trăng bóng nhẹ treo bên dốc
Xa khuất giọt buồn rũ lệ vây

1b.
Vây lệ rũ buồn giọt khuất xa
Dốc bên treo nhẹ bóng trăng ngà
Say thầm mắt lịm hồn lưu luyến
Lặng mãi tình neo dạ thiết tha
Đầy đẫm oán ngâu mưa biển sóng
Nặng dâng sầu biệt cảnh Sơn Trà
Đây nơi gửi mộng nghe lòng não
Mây ẩn dấu mờ nụ tuyết hoa

2a.
Mây ẩn dấu mờ nụ tuyết hoa
Bước vùi đêm lạnh gửi canh tà
Gầy chân rối mãi theo đường cuối
Lặng giấc say thầm tiếc bạn xa
Ngây mắt nhớ nàng môi hát vọng
Cảm lời thương dạ tiếng ơi à
Đầy tim ủ lại tình ai oán
Giây phút lạ lòng nỗi xót ta

2b.
Ta xót nỗi lòng lạ phút giây
Oán ai tình lại ủ tim đầy
Ơi à tiếng dạ thương lời cảm
Hát vọng môi nàng nhớ mắt ngây
Xa bạn tiếc thầm say giấc lặng
Cuối đường theo mãi rối chân gầy
Tà canh gửi lạnh đêm vùi bước
Hoa tuyết nụ mờ dấu ẩn mây

đông hòa NGUYỄN CHÍ HIỆP
05.05.2009

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.