Dec 04, 2022

Thơ chuyển thể

Thiền Ngâm
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 07:56:27 PM, May 28, 2009 * Số lần xem: 1925
Hình ảnh
#1Đọc Xuôi :

Tu tầm đạo học quyết thành tâm,
Tịnh trí nhàn thân tạo đức âm.
Thơ phú vịnh ngâm thiền diệu ảo,
Tửu ca hòa ngộ định sâu thâm.
Tơ vương mộng nở sen vàng Hạ,
Trúc gợn hồn mơ liễu thắm Xuân.
Thờ thẩn gió Đông cười phủ tuyết,
Thu đùa nắng diệt sắc vô mầm.

Đọc Ngược :

Mầm vô sắc diệt nắng đùa Thu,
Tuyết phủ cười Đông gió thẩn thờ.
Xuân thắm liễu mơ hồn gợn trúc,
Hạ vàng sen nở mộng vương tơ.
Thâm sâu định ngộ hòa ca tửu,
Ảo diệu thiền ngâm vịnh phú thơ.
Âm đức tạo thân nhàn trí tịnh,
Tâm thành quyết học đạo tầm tu.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

THIỀN CA

Đọc Xuôi :

Ta hỏi người đâu Phật có tâm ?
Phật tâm, tâm Phật, biết sao tầm ?
Ma tình nghiệp quả đường sâu thẳm !
Phật tánh nhân duyên cõi diệu thâm.
Hoa nở nhụy thơm nồng sắc thắm,
Gió đưa mùi ngát tỏa hương trầm.
Ca thiền ngộ đó… hồn vô tướng,
Ta hỏi người đâu Phật có tâm ?
Đọc Ngược :

Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?
Tướng vô hồn đó… ngộ thiền ca.
Trầm hương tỏa ngát mùi đưa gió,
Thắm sắc nồng thơm nhụy nở hoa.
Thâm diệu cõi duyên nhân tánh Phật,
Thẳm sâu đường quả nghiệp tình ma !
Tầm sao biết Phật tâm, tâm Phật ?
Tâm có Phật đâu người hỏi ta ?

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.