Dec 01, 2023

Thơ chuyển thể

Càn Khôn Dịch Đạo
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân * đăng lúc 12:43:31 PM, Sep 24, 2009 * Số lần xem: 2245
Hình ảnh
#1


Đọc Xuôi :

Lâm sơn tạo hóa biến cồn dâu,
Động chuyển Càn Khôn lẽ nhiệm mầu.
Tâm tĩnh ngộ vui cười hạnh phước,
Trí mê lầm khổ hận sầu đau.
Trầm ngư lạc nhạn… đời tan nát,
Bế nguyệt tu hoa… mộng úa nhầu.
Âm khuyết Dương đầy thay đổi thế,
Thâm uyên dịch lý đạo sâu cao.


Đọc Ngược :

Cao sâu đạo lý dịch uyên thâm,
Thế đổi thay đầy Dương khuyết Âm.
Nhầu úa mộng… hoa tu, nguyệt bế,
Nát tan đời… nhạn lạc, ngư trầm.
Đau sầu hận khổ lầm mê trí,
Phước hạnh cười vui ngộ tĩnh tâm.
Mầu nhiệm lẽ Khôn Càn chuyển động,
Dâu cồn biến hóa tạo sơn lâm.

Nhật Hồng Nguyễn-Thanh-Vân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.