Apr 06, 2020

Tác giả

Tất cả các bài của tác giả Mai Phương:

Vịnh sân chơi (*) - Thơ trào phúng - Mar 14, 2017
Có nên vào vòng? - Thơ trào phúng - Mar 06, 2017
Tặng Chi Cũng Được - Đường thi Việt Nam - Mar 02, 2017
Tết Đinh Dậu Vịnh Gà Trống & Khai Bút Đinh Dậu - Đường thi Việt Nam - Feb 07, 2017
Cách gọi năm dương lịch theo tên âm lịch - Biên khảo - Feb 07, 2017
Đêm Không Ngủ / Chỉ Tại Mải Mê - Thơ đấu tranh - Jan 18, 2017
Đừng Chê Con Hèn - Thơ mới hiện đại VN - Jan 16, 2017
Quả Thực Là Tài - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2017
Danh Hảo & Sao Chửa Thấy Đăng ? - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2017
Đầu Xuân Gửi Bạn Già /Lễ Sinh Nhật Một Mình - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2017
Tặng Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2017
Mừng Bạn & Say - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2017
Gửi Con - Thơ mới hiện đại VN - Jan 01, 2017
Vịnh các nhân vật chính trong phim: - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2016
Tặng Vợ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2016
Thơ bị ta làm... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2016
Tại ông Xuân Phúc - Thơ trào phúng - Dec 07, 2016
Nhớ Trường Cũ & Quấn Pháo Thời Bao Cấp - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2016
Khó Hoạ - Đường thi Việt Nam - Nov 30, 2016
Gặp con ở tù - Đường thi Việt Nam - Nov 29, 2016
Đêm Dài - Thơ mới hiện đại VN - Sep 24, 2016
Tự Mới Chả Hào - Thơ trào phúng - Aug 23, 2016
Nhà Hân - Hoàng & Chun kể chuyện mình - Thơ mới hiện đại VN - Jul 20, 2016
Tặng hai bà - Đường thi Việt Nam - Apr 17, 2016
Nỡi Buồn Chia Tay /Trách Em / Jun Tị Với Dế - Thơ mới hiện đại VN - Apr 06, 2016
Những tiếng xe đêm - Thơ mới hiện đại VN - Mar 11, 2016
8/3, chọn quà tặng vợ - Thơ mới hiện đại VN - Mar 04, 2016
Vịnh Loa Phường - Đường thi Việt Nam - Dec 19, 2015
Tác giả Thục Lê và tập thơ Quê Hương - Viết về tác giả & tác phẩm - Oct 27, 2015
Đông Buồn - Đường thi Việt Nam - Oct 12, 2015
Kể chuyện đổi tên trường - Thơ thời sự - Sep 22, 2015
Vịnh một cặp đôi bóng bàn người cao tuổi - Thơ thời sự - Sep 06, 2015
Quốc khánh cảm tác - Đường thi Việt Nam - Sep 05, 2015
Một tháng ngâu buồn - Thơ mới hiện đại VN - Aug 29, 2015
Treo Cờ Tức Cảnh - Đường thi Việt Nam - Aug 26, 2015
Ghen bóng vợ già - Thơ mới hiện đại VN - Aug 24, 2015
Cháu ngoại "về học" - Thơ mới hiện đại VN - Aug 18, 2015
Nên bỏ đài phường - Thơ thời sự - Jun 25, 2015
Chia Tay & Quyết Đi Em - Thơ mới hiện đại VN - Jun 22, 2015
Nhờ Mua Thời Bao Cấp & Hội Nghị Khoa Học - Thơ trào phúng - Jun 18, 2015
Gửi Bộ & Đoán Tướng - Thơ trào phúng - Jun 18, 2015
Chân dung cán bộ & Vịnh 4 ông giám hiệu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 12, 2015
Tuổi 40 - Thơ mới hiện đại VN - May 31, 2015
Nghi Mình / Trách Mình - Thơ mới hiện đại VN - Mar 01, 2015
Thơ vui 8/3 - Thơ trào phúng - Mar 08, 2013
Nhớ Con / Nhớ Con - Thơ mới hiện đại VN - Feb 23, 2013
Cảm Tác Về Hưu & Cháu Ngoại Thăm Nhà - Thơ mới hiện đại VN - Jan 27, 2013
Sáu chục chưa già - Thơ mới hiện đại VN - Jul 26, 2012
Lên Chức Ông Ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Jul 15, 2012
Đặt Tên Cho Con / Tiễn Em - Thơ mới hiện đại VN - Mar 09, 2012