Sep 25, 2020

Đường thi Việt Nam

Viếng tặng hai ông(1)
Mai Phương * đăng lúc 10:41:23 AM, Aug 16, 2018 * Số lần xem: 447

 


           
Viếng tặng hai ông(1)

Mai này chính sử kể hai ông.
Thức tỉnh cho dòng giống Lạc Hồng
"Mặt thât"(2), nhuốc nhơ làm lộ rõ.
"Thằng hèn"(3), lầm lạc đã khai thông.
Vinh hoa từ bỏ, theo dân chủ.
Phú quý không màng, chọn bất đồng(4).
Hấp hối vẫn còn lo vận nước.
Thác rồi chẳng thẹn với non sông.

                       Mai Phương

(1) Bùi Tín,Tô Hải
(2) Tên hồi ký của Bùi Tín
(3) Chỉ "Hồi ký của một thằng hèn" của Tô Hải
(4) Bất đồng chính kiến


 

 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.