Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Đến Sài Môn
Mai Phương * đăng lúc 10:39:33 AM, May 28, 2020 * Số lần xem: 128
Hình ảnh
#1

 

                             


      
 

  

         Đến Sài Môn

            (Nhân đọc bài "Hãy Thử Chung Vui" :: Sài Môn Chủ Nhân)


          Muốn đến Sài môn để góp vui
          Chỉ e bồ chữ hãy còn vơi
          Đường thi sáng tác chưa rành luật
          Độc giả bình phê chửa thấy lời
          Họ đã từ lâu...thành nổi tiếng
          Mình thì vừa mới...chẳng tăm hơi
          Tự do chốn vốn hằng mơ ước
          Chắc cũng dành cho một chỗ chơi

                                                                            Mai Phương 

 


 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.