Oct 19, 2021

Thơ mới hiện đại VN

Mình cũng "khá minh"
Mai Phương * đăng lúc 01:49:11 AM, Dec 08, 2017 * Số lần xem: 631

 Mình cũng"khá minh"

Lẽ đời mình thích khen mình
Mẹ khen con hát thường tình xảy ra
Lấy tên người khác ngợi ca,
khen mình hết cỡ đúng là "rất minh"
Lệnh cho người khác khen mình
Hậu sinh khả uý, xứng danh học trò
Vừa rồi mình đặt tên cho
Tập thơ đã sáng ... là "thơ của mình"
Hoá ra mình cũng "khá minh"
Đem so tiền bối thấy mình kém chi
Đọc xong nếu có bình, phê
Làm sao có kẻ lại chê "thơ... mình"
Bởi vì chân lý tường minh:
Vợ người cùng với thơ...mình đều hay


                              Mai Phương

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.