Oct 19, 2021

Đường thi Việt Nam

70 tuổi tự vịnh/ Chúc tết sư thày
Mai Phương * đăng lúc 01:57:40 PM, Jan 12, 2021 * Số lần xem: 279
Hình ảnh
#1

 


  

 

       
70 tuổi tự vịnh

Mới sáu mươi nay đã bảy mươi
Mười năm thoắt cái đã vèo trôi
Thể thao, bóng bánh còn chơi tốt
Ngễnh ngãng, hom hem hết vị rồi
Món nọ nên thôi chưa muốn bỏ
Món này phải bỏ cố chưa thôi
Bởi chưng lòng vẫn nhiều ham hố
Nên vẫn còn yêu quí cuộc đời

Chúc tết sư thày


Bồ đề Thiên Phúc nở hoa xuân
Chúc tết sư thày, vãi báo ân
Mạnh khoẻ, tinh thông đường phật pháp
Bình an, thanh tịnh chốn già lam
Từ bi hỷ xả phương Tây Trúc
Vô ngã vị tha hướng Niết Bàn
Thêm tuổi, làng quê thêm gắn bó,
chân tu thêm tiếng khắp xa gần
                            
Mai Phương


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.