Mar 02, 2024

Thơ trào phúng

Thích Đội Bi
Mai Phương * đăng lúc 04:45:14 PM, Jun 26, 2020 * Số lần xem: 992
Hình ảnh
#1

 

                             


      
 

  

     Thích đội bi

 

       Trên báo đăng lời một cử tri:

       “Mong sao chủ tịch cố thêm kỳ”(*)

       Đốt lò, kén củi đương hồi nóng

       Đánh chuột, giữ bình tới lúc phê

       Bóp nghẹt tự do nên nước mạt

       Duy trì độc đảng khiến thời suy

       Lại thêm già yếu. Mà năn nỉ

       Ngu muội hay là thích đội bi.

 

(*) Ngày 24/6 Plo đăng lời một cử tri Hà Nội: Muốn TBT, CTN làm tiếp một khóa nữa

                           Mai Phương

 

 


 

   

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.