Đông Sang

S
áng nay khi quét lá bàng
thấy nhiều mẹ bảo: đông sang thật rồi!
Ngoài hiên gió giật từng hồi
Thê lương tiếng vạc lưng trời tìm nhau
Xa xa vẳng tiếng con tàu
Ga buồn đầy chật những sầu chia ly
Cành trơ đọng hạt sương khuya
Thu tàn lỡ chửa kịp về với đông
Ta ngồi bên cửa buồn trông
Cô đơn, lạnh lẽo trong lòng trót mang
Thấy ngày ngắn chửa tày gang,
hừng đông vừa hé, vừng dương đã tàn
Đông về... đông hết, mới xuân
Thấm bao nhiêu lạnh để dần ấm lên
Quên rồi chợt nhớ, lại quên
Thao thao, thức thức,... làm đêm càng dài

                                     Mai Phương