Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Khai Bút Canh Tý/ Năm Tý Vịnh Chuột/Làm Thơ Như Mình
Mai Phương * đăng lúc 10:00:18 AM, May 28, 2020 * Số lần xem: 99
Hình ảnh
#1

 
 

                     
Khai Bút Canh Tý


Bút cùn, mực cạn vẫn mang ra
Mấy chữ mừng xuân đã lại nhà
Tháng trước bên này sơn mới cửa
Tháng này bên ấy đón tân gia
Hân hoan ngoài mặt vài đôi trẻ
Khấp khởi trong lòng mấy cặp già
Đây đó tưng bừng không khí tết
Góp vào một chút có nhà ta


Năm Tý Vịnh Chuột


Lợn đi, chuột đến cứ theo nhau
Canh Tý quen lề vịnh mấy câu
Mõm nhọn, răng dài loài gậm nhấm
Con đàn, đẻ mắn giống sinh mau
Trong nhà phá hại còn hơn mọt
Ngoài ruộng ăn tàn chẳng kém sâu
Bị ném chọn bình làm chỗ trú
Cùng sào thì biết trốn vào đâu.

Làm Thơ Như Mình

Mỗi lần mất ngủ lại ra thơ
Sáng tác như mình khối kẻ mơ
Đỡ phải rượu ngon sinh tốn kém
Chỉ cần chè đặc chẳng nhằm nhò
Chưa bình đâu biết nào hay, dở
Đã sửa rồi in chửa tặng, cho
Sợ thức đêm nhiều mang bệnh tật
Khổ mình nên vợ cũng hơi lo.

              Mai Phương

 


 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.