Ghẹo đùa cô hàng xóm   Hỡi cô hàng xóm bị chê ơi
Tối lửa tắt đèn có mấy lời
Xuân sắc đang còn đừng bỏ phí
Tình nồng không ủ chóng tàn hơi
Tuy là cơm nguội nhà bên ấy
Vẫn xứng phở bò ở chỗ tôi
Nghĩ kỹ, kẻo ngày sau lại hối
Tuổi già xồng xộc đến nơi rồi

                        
Mai Phương