Tặng con trai


Đại gia chỉ kẻ giàu sang

Tiêu sài mua sắm chẳng màng tiền ra

Đại gia chẳng ở đâu xa

Chính là cậu cả nhà ta mới giầu

Nợ đang chồng chất ngập đầu

Thế mà cậu trả một chầu hết ngay

Em kia cùng với chị này

Khoái hàng hiệu, shop mua ngay tức thì

Thích đi du lịch thì đi

Nha Trang, Đà Lạt tiếc gì hầu bao.

Định chi một chuyến Châu Âu

Nhưng rồi lại hoãn để sau năm này

Mua nhà kiến trúc kiểu tây

Qua xem, trả giá một ngày là xong

Tìm người yêu dễ như không

Làm quen thành bạn trong vòng tuần trăng

Hôn nhân, thần tốc ai bằng

Cuối năm tìm hiểu đầu năm cưới liền.

Xem ra lòng chửa kịp bền

Bao nhiêu việc khó đã nên, đã thành

Với tiền, tài ấy xứng danh

Đại gia số dách họ mình chẳng sai

Mấy lời gửi tặng con trai

Đọc trong ngày tết cho vui cửa nhà

                           Mai Phương