Feb 27, 2020

Tác giả

Tất cả các bài của tác giả Mai Phương:

Chùm Thơ Mai Phương - Đường thi Việt Nam - Mar 14, 2019
Đọc lại thơ mình / Bớt tự hào - Thơ trào phúng - Sep 03, 2018
Viếng tặng hai ông(1) - Đường thi Việt Nam - Aug 16, 2018
Gửi đại biểu quốc hội - Thơ trào phúng - Jul 25, 2018
Luật An Ninh Ghế - Thơ đấu tranh - Jun 11, 2018
Du lịch châu Âu / Trên Cầu Tình Yêu - Thơ mới hiện đại VN - Jun 04, 2018
Dun chịu thua Dèo - Thơ mới hiện đại VN - May 21, 2018
Chuyện sim số đẹp - Thơ trào phúng - Apr 17, 2018
Vui Ngày Cưới Con - Thơ mới hiện đại VN - Mar 12, 2018
Chưa Mừng Đã Lo - Thơ mới hiện đại VN - Mar 02, 2018
Tặng con trai - Thơ trào phúng - Feb 19, 2018
Năm Tuất vịnh chó / Năm mới soi gương - Đường thi Việt Nam - Feb 15, 2018
Hành trình U23 - Thơ thời sự - Jan 30, 2018
Dèo Thích Con Meo - Thơ mới hiện đại VN - Jan 08, 2018
Vừa Gà Vừa Chó / Xuân Về - Đường thi Việt Nam - Jan 08, 2018
Tặng hội đồng môn - Thơ mới hiện đại VN - Dec 27, 2017
Mình cũng "khá minh" - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2017
Đông Sang - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2017
Bóng Hình Ác Nhân - Thơ đấu tranh - Dec 01, 2017
Tuổi 65 - Đường thi Việt Nam - Nov 29, 2017
Con Về / Dun, Dèo - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2017
Chức Trưởng - Thơ trào phúng - Nov 15, 2017
Buôn Dưa Chạy Dài - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2017
Chân Dung Quan Họ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2017
Ghẹo Đùa Cô Hàng Xóm - Thơ trào phúng - Oct 26, 2017
Chuyển Mộ & Bài Thứ 100 - Đường thi Việt Nam - Oct 23, 2017
Vịnh đoàn đi lễ / Vịnh đời giáo viên - Thơ trào phúng - Oct 12, 2017
Ngại Ngùng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2017
Hội Nọ, Phường Kia - Thơ trào phúng - Sep 25, 2017
Tặng Ba Bà - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2017
Ai Bì Được Ông - Thơ trào phúng - Sep 17, 2017
Thu Sang - Đường thi Việt Nam - Sep 13, 2017
Con gái rượu, con gái chè - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2017
Thơ Của Mình / Nửa Vui Nửa Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2017
Gọi Hồn / Bà Kim Tiến - Thơ thời sự - Aug 31, 2017
Lại chờ kỳ sau(!) - Thơ thời sự - Aug 25, 2017
Lỗi này tại đâu? - Thơ thời sự - Aug 21, 2017
Vai Hề - Thơ trào phúng - Aug 17, 2017
Tỉnh đi goá phụ! l - Thơ mới hiện đại VN - Aug 11, 2017
Viễn cảnh ngày ra - Thơ mới hiện đại VN - Aug 07, 2017
Nhủ Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 06, 2017
Tự Bạch - Đường thi Việt Nam - Aug 03, 2017
Tri Ân - Đường thi Việt Nam - Jul 31, 2017
Ngại Đi Hà Nội - Thơ mới hiện đại VN - Jul 07, 2017
Chán Mình - Đường thi Việt Nam - Jun 20, 2017
Nhớ Dòng Sông Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 05, 2017
Kẻ Bắc người Nam - Thơ trào phúng - May 15, 2017
Một Ngày Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2017
Bỏ Mặc & Lại Bán - Thơ thời sự - Apr 10, 2017
Tả thằng cháu ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2017