Dec 14, 2017

Tác giả

Tất cả các bài của tác giả Mai Phương:

Mình cũng "khá minh" - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2017
Đông Sang - Thơ mới hiện đại VN - Dec 05, 2017
Bóng Hình Ác Nhân - Thơ đấu tranh - Dec 01, 2017
Tuổi 65 - Đường thi Việt Nam - Nov 29, 2017
Con Về / Dun, Dèo - Thơ mới hiện đại VN - Nov 18, 2017
Chức Trưởng - Thơ trào phúng - Nov 15, 2017
Buôn Dưa Chạy Dài - Thơ mới hiện đại VN - Nov 10, 2017
Chân Dung Quan Họ - Thơ mới hiện đại VN - Nov 06, 2017
Ghẹo Đùa Cô Hàng Xóm - Thơ trào phúng - Oct 26, 2017
Chuyển Mộ & Bài Thứ 100 - Đường thi Việt Nam - Oct 23, 2017
Vịnh đoàn đi lễ / Vịnh đời giáo viên - Thơ trào phúng - Oct 12, 2017
Ngại Ngùng - Thơ mới hiện đại VN - Oct 08, 2017
Hội Nọ, Phường Kia - Thơ trào phúng - Sep 25, 2017
Tặng Ba Bà - Thơ mới hiện đại VN - Sep 17, 2017
Ai Bì Được Ông - Thơ trào phúng - Sep 17, 2017
Thu Sang - Đường thi Việt Nam - Sep 13, 2017
Con gái rượu, con gái chè - Thơ mới hiện đại VN - Sep 10, 2017
Thơ Của Mình / Nửa Vui Nửa Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Sep 03, 2017
Gọi Hồn / Bà Kim Tiến - Thơ thời sự - Aug 31, 2017
Lại chờ kỳ sau(!) - Thơ thời sự - Aug 25, 2017
Lỗi này tại đâu? - Thơ thời sự - Aug 21, 2017
Vai Hề - Thơ trào phúng - Aug 17, 2017
Tỉnh đi goá phụ! l - Thơ mới hiện đại VN - Aug 11, 2017
Viễn cảnh ngày ra - Thơ mới hiện đại VN - Aug 07, 2017
Nhủ Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Aug 06, 2017
Tự Bạch - Đường thi Việt Nam - Aug 03, 2017
Tri Ân - Đường thi Việt Nam - Jul 31, 2017
Ngại Đi Hà Nội - Thơ mới hiện đại VN - Jul 07, 2017
Chán Mình - Đường thi Việt Nam - Jun 20, 2017
Nhớ Dòng Sông Xưa - Thơ mới hiện đại VN - Jun 05, 2017
Kẻ Bắc người Nam - Thơ trào phúng - May 15, 2017
Một Ngày Buồn - Thơ mới hiện đại VN - Apr 25, 2017
Bỏ Mặc & Lại Bán - Thơ thời sự - Apr 10, 2017
Tả thằng cháu ngoại - Thơ mới hiện đại VN - Mar 20, 2017
Vịnh sân chơi (*) - Thơ trào phúng - Mar 14, 2017
Có nên vào vòng? - Thơ trào phúng - Mar 06, 2017
Tặng Chi Cũng Được - Đường thi Việt Nam - Mar 02, 2017
Tết Đinh Dậu Vịnh Gà Trống & Khai Bút Đinh Dậu - Đường thi Việt Nam - Feb 07, 2017
Cách gọi năm dương lịch theo tên âm lịch - Biên khảo - Feb 07, 2017
Đêm Không Ngủ / Chỉ Tại Mải Mê - Thơ đấu tranh - Jan 18, 2017
Đừng Chê Con Hèn - Thơ mới hiện đại VN - Jan 16, 2017
Quả Thực Là Tài - Thơ mới hiện đại VN - Jan 12, 2017
Danh Hảo & Sao Chửa Thấy Đăng ? - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2017
Đầu Xuân Gửi Bạn Già /Lễ Sinh Nhật Một Mình - Đường thi Việt Nam - Jan 10, 2017
Tặng Cháu - Thơ mới hiện đại VN - Jan 04, 2017
Mừng Bạn & Say - Thơ mới hiện đại VN - Jan 02, 2017
Gửi Con - Thơ mới hiện đại VN - Jan 01, 2017
Vịnh các nhân vật chính trong phim: - Thơ mới hiện đại VN - Dec 29, 2016
Tặng Vợ - Thơ mới hiện đại VN - Dec 09, 2016
Thơ bị ta làm... - Thơ mới hiện đại VN - Dec 08, 2016