Dun chịu thua Dèo

Xa thì vẫn nhớ đến nhau
Nhưng gần chỉ một lúc sau gầm ghè
Dun anh vừa lớn tiếng đe
Dèo em quát lại giọng nghe vang nhà
Sau màn kẻ hét, người la
Tới màn đấu đá lại qua rất mùi
Dèo gan nên vốn bé người
bị đau xấn tới tay đòi cấu Dun.
Cho dù cao, khỏe, lớn hơn
chịu đau kém, gặp tay cùn phải thua.
Dun đành nước mắt như mưa
Mồm thì mếu máo chiềng thưa ông bà:
Thằng Dèo láo lắm bà a
Chỗ này nó cấu sứt da con rồi.
Dèo ta khoái chí miệng cười
lộ ra răng cửa một đôi to đùng.
Bà nhìn cười ngất, còn ông
xuýt xoa: kho ảnh mình không cảnh này.

                             Mai Phương