Sep 29, 2020

Đường thi Việt Nam

Có cháu đích tôn/ Lên chức ông nội
Mai Phương * đăng lúc 01:33:56 PM, Aug 13, 2020 * Số lần xem: 70
Hình ảnh
#1

 

 

      
 

 

Có cháu đích tôn

 

Phật, trời lần nữa lại gia ơn
Nhà có thêm thằng cháu đích tôn
Nét mẹ tạc vào nhìn sáng láng
Khuôn cha đúc mới rõ vuông tròn
Già vui lên chức to ông nội
Trẻ khoái vào vai bố trẻ con
Nhân dịp thắp hương liền báo tổ
Tông đường nối dõi vẫn đương còn


Lên chức ông nội

 
Mọi thứ giờ đây chẳng hố ham
Chỉ còn “ông nội” khoái lên làm
Tin dâu chuyển dạ vừa loan báo
Biết cháu ra đời vội tới thăm
Cù mộc đơm hoa, xuân trở lại
Quế hòe kết trái, phúc thêm đầm
Chức quèn, cho dẫu bao người có
ta vẫn coi mình nổi tiếng tăm.

Mai Phương


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.